ข่าวภาคเหนือ » รมต.แรงงาน ห่วงใยผู้ประกันตนและผู้ประกอบการ เร่งหาทางช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด -19

รมต.แรงงาน ห่วงใยผู้ประกันตนและผู้ประกอบการ เร่งหาทางช่วยเหลือจากผลกระทบโควิด -19

18 มิถุนายน 2022
126   0

Spread the love

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ย้ำเร่งจ่ายเงินกรณีว่างงานแก่ผู้ประกันตน พร้อมช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กเพื่อรักษาการจ้างงาน

วันนี้ (18 มิ.ย. 65) ที่ บริเวณลานด้านหน้าสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดอาคารสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล มอบหมายให้ นายวีระพันธ์ ดีอ่อน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และมีนายวรญาณ บุญณราช นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแขกผู้มีเกียรติร่วมพิธี

นายบุญสงค์ ทัพชัยยุทธ์ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยว่า ปัจจุบันสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ มีสถานประกอบการ ในความรับผิดชอบ จำนวน 18,292 แห่ง และมีผู้ประกันตนจำนวน 435,040 คน โดยแบ่งเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 33 จำนวน 222,246 คน มาตรา 39 จำนวน 112,722 ราย และมาตรา 40 จำนวน 100,072 คน มีผู้มาใช้บริการเฉลี่ย 600 คนต่อวัน ซึ่งสถานที่ตั้งเดิมในอาคารศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงต้องมีสถานที่เพื่อรองรับการให้บริการที่เพียงพอและพร้อมต่อการอำนวยความสะดวกให้กับลูกจ้าง ผู้ประกันตน และประชาชนทั่วไป โดยสำนักงานประกันสังคม พร้อมมุ่งมั่นพัฒนา การให้บริการภายใต้แนวคิด “SSO TRUST” เพื่อให้สำนักงานประกันสังคม เป็นที่ยอมรับ เชื่อมั่น ไว้วางใจ ในการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการดำรงชีวิต แก่ผู้ประกันตน

ทั้งนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า รัฐบาลมีความห่วงใยผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยที่ผ่านมาได้เร่งดำเนินการจ่ายเงินกรณีว่างงานให้แก่ผู้ประกันตน และโครงการ SMEs ทั้งยังสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กเพื่อรักษาการจ้างงาน สำหรับนายจ้างทั้งหมด 8,062 แห่ง และลูกจ้าง 73,658 คน ซึ่งได้อนุมัติเงินจำนวน 617,394,000 บาท ในการช่วยธุรกิจให้สามารถดำเนินการต่อไปได้ มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของประเทศ ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตต่อไป

ในการนี้ นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และคณะฯ ได้เดินเยี่ยมชมบูธแสดงผลงานของหน่วยงานกระทรวงแรงงาน และเยี่ยมชมกาดหมั้วล้านนา เพื่อพบปะให้กำลังใจแก่ผู้ประกอบการ พร้อมทั้งให้แนวคิดในการต่อยอดสินค้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าและช่องทางการค้าใหม่ๆ แก่ประชาชนด้วย