เกษตรเพื่อชีวิต » ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แสดงความเสียใจพร้อมประกาศยุติการวางขายต้นกล้าพันธุ์กัญชา หลังเกิดเหตุไม่คาดฝัน จนท.ถูกทำร้ายร่างกายโดยผู้ที่ไม่พอใจที่ไม่สามารถซื้อได้ทัน ปรับวิธีการจัดสรรเป็นให้จองซื้อล่วงหน้าและนัดรับเท่านั้น

ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แสดงความเสียใจพร้อมประกาศยุติการวางขายต้นกล้าพันธุ์กัญชา หลังเกิดเหตุไม่คาดฝัน จนท.ถูกทำร้ายร่างกายโดยผู้ที่ไม่พอใจที่ไม่สามารถซื้อได้ทัน ปรับวิธีการจัดสรรเป็นให้จองซื้อล่วงหน้าและนัดรับเท่านั้น

15 มิถุนายน 2022
151   0

Spread the love

เชียงใหม่- ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ แสดงความเสียใจพร้อมประกาศยุติการวางขายต้นกล้าพันธุ์กัญชา หลังเกิดเหตุไม่คาดฝัน จนท.ถูกทำร้ายร่างกายโดยผู้ที่ไม่พอใจที่ไม่สามารถซื้อได้ทัน ปรับวิธีการจัดสรรเป็นให้จองซื้อล่วงหน้าและนัดรับเท่านั้น


จากกรณีที่ช่วงสายวันนี้(15 มิ.ย.65) ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กำลังอำนวยความสะดวกในการขายต้นกล้ากัญชาสายพันธุ์แม่โจ้ 03 ให้กับประชาชนทั่วไปที่สนใจ ที่บริเวณกาดแม่โจ้2477 บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่าย สำหรับนำไปใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและดูแลสุขภาพ หลังจากที่มีการเปิดเสรกัญชา กัญชง ตั้งแต่วันที่ 9 มิ.ย.65 โดยเบื้องต้นจำกัดจำนวนต้นกล้าที่ขายในแต่ละวันจำนวน 400 ต้น และจำกัดจำนวนการขายให้รายละไม่เกิน 5 ต้น เพื่อให้เกิดการกระจายอย่างทั่วถึง เหตุเพราะต้นกล้ากัญชาที่เพาะได้มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอกับความต้องการของประชาชน ปรากฏว่าได้เกิดเหตุชายรายหนึ่งทำร้ายร่างกายเจ้าหน้าที่ เนื่อง

จากไม่พอใจที่ไม่สามารถซื้อกล้าพันธุ์กัญชาได้ เพราะมีผู้ให้ความสนใจเข้าคิวซื้อเป็นจำนวนมาก และต้นกล้าที่จัดเตรียมไว้หมด
เบื้องต้นจากรณีดังกล่าวทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รู้สึกเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และเบื้องต้นทางเจ้าหน้าที่ที่ถูกทำร้ายร่างกายได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานแล้วที่สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ขณะเดียวเพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่ไม่คาดคิดและจัดระเบียบในการจัดสรรต้นกล้ากัญชาให้ประชาชนที่มีความต้องการ ดังนั้นทางศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะยุติการขายต้นกล้าพันธุ์กัญชาสายพันธุ์แม่โจ้ 03 ด้วยการจัดสรรนำไปวางขายกาดแม่โจ้2477 ตั้งแต่นี้เป็นต้นไป โดยจะยังคงเปิดขายเฉพาะวิธีการจองซื้อล่วงหน้าและนัดหมายรับต้นกล้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เท่านั้น ซึ่งจะเริ่มส่งมอบได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค.65 เป็นต้นไป วันละ10,000ต้น โดยสั่งจองซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง หมายเลขโทรศัพท์ 053-873730,084-4888305 และLine ID:@kancha ทั้งนี้ขอยืนยันเจตนารมณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในการวิจัยพัฒนาสายพันธุ์กัญชาเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายเพื่อใช้ประโยชน์ในครัวเรือนและดูแลสุขภาพ

ขณะเดียวกันวันนี้(15มิ.ย.65) มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีการออกแถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ฉบับที่ 2 ลงนามโดยรองศาสตราจารย์ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ระบุว่า ตามที่ได้มีการประกาศเสรีกัญชาในวันที่ 9 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยคณะผู้บริหารและสภามหาวิทยาลัยมีความเห็นเพิ่มเติมจากแถลงการณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้(ฉบับที่ 1) ดังนี้
1. มหาวิทยาลัยแมโจ้ ขอสนับสนุนการใช้กัญชาเฉพาะทางการแพทย์เท่านั้น และไม่
ใช้เพื่อสันทนาการอย่างเด็ดขาด โดยขอให้มีการควบคุมการโฆษณาในสื่อต่างๆ
ทุกรูปแบบ เพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างหรือภาพชินตาต่อเด็ก เยาวชน และประชาชน
ในระยะยาว
2. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอสนับสนุนให้สถนศึกษา และผู้ปกครองดูแล เด็ก นักศึกษา
และเยาวชนทุกคนให้ห่างไกลจากกัญชาเชิงสันทนาการทุกรูปแบบ
3. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอสนับสนุนให้ผู้มีอำนาจและผู้เกี่ยวข้องเร่งออกกฎหมายที่
เกี่ยวข้องกับกัญชา โดยจัดให้มีมาตรการและหน่วยงานที่รับผิดชอบในการติดตาม
ดูแลการนำกัญชาไปใช้อย่างเหมาะสม เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ของประชาชน และสังคม