เกษตรเพื่อชีวิต » เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง “หนุนเสริม” มอบเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง “หนุนเสริม” มอบเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

15 มิถุนายน 2022
157   0

Spread the love

เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง “หนุนเสริม” มอบเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีและกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

วันที่ 14 มิถุนายน 2565 ณ.ห้องประชุมไทยพวน 1 ชั้น 3 อาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง เป็นประธานในการเปิดประชุมผู้นำชุมชนประจำเดือนมิถุนายน 2565 โดยมีคณะบริหารเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง ฝ่ายสภา ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้นำชุมชนเข้าร่วม

และในที่ประชุม ทาง นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง และนางชนากาณต์ คำโพธิ์ นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายอดุลย์ ทะนันชัย กำนันตำบลทุ่งโฮ้งในวาระเกษียณอายุราชการ และมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีให้กับ นายชยพล ราชเนตร ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 2 ในวาระเข้ารับตำแหน่งใหม่ และนางบุญมี อ่อนน้อม ประธานกลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลทุ่งโฮ้ง ในโอกาสที่ได้รับรางวัลสถาบันเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ ประเภท กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร ประจำปี พ.ศ. 2565 ด้วย และยังได้มอบเงินอุดหนุนส่งเสริมอาชีพกลุ่มพัฒนาสตรีทั้ง 7 หมู่ และเงินอุดหนุน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนทุ่งเจริญหม้อห้อมย้อมสีธรรมชาติ หมู่ที่ 5


cr ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่