คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » พะเยา ที่ปรึกษา รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เยี่ยมชมโครงการผลิตกัญชา-กัญชง มพ.

พะเยา ที่ปรึกษา รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เยี่ยมชมโครงการผลิตกัญชา-กัญชง มพ.

15 มิถุนายน 2022
196   0

Spread the love

พะเยา ที่ปรึกษา รมต.ว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เยี่ยมชมโครงการผลิตกัญชา-กัญชง มพ.

วันพุธที่ 15 มิถุนายน 2565 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย ศาสตราจารย์ ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม รอง ศาสตราจารย์ ดร.ผณินทรา ธีรานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี และบุคลากรจากกองบริหารงานวิจัย ต้อนรับ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม นายสุชาติ ไตรแสงรุจิระ และคณะ ในการลงพื้นที่เยี่ยมชมโครงการผลิตกัญชา-กัญชง ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ณ โครงการผลิตกัญชา – กัญชง มหาวิทยาลัยพะเยา

ดร.เสมอ ถาน้อย รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม ศาสตราจารย์ พร้อมด้วย ดร.บุญฤทธิ์ สินค้างาม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ผู้ดำเนินกิจการ โครงการผลิตกัญชา-กัญชงฯ ได้นำเสนอโครงการผลิตกัญชา – กัญชง ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เกี่ยวกับวิธีการปลูกและวิธีการดูแลรักษาต้นกัญชาเมื่อได้เพาะปลูกไปเรียบร้อยแล้ว จากนั้น อธิการบดี นำที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและคณะ เยี่ยมชมพื้นที่ปฏิบัติการภายในศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการผลิตกัญชา ในรูปแบบอุตสาหกรรมแบบครบวงจร เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ และเพื่อการศึกษาวิจัยทางการแพทย์ เกิดขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยพะเยา และ บริษัท อภิญญา เมดิคอล จำกัด เพื่อทำการผลิตและปลูกกัญชา และกัญชง เพื่อนำสารสกัดผลิตยารักษา ใช้ในการพัฒนาร่วมกับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ในทางการแพทย์ และเป็นพื้นที่ศึกษางานวิจัยสำหรับนักวิจัยและนิสิตต่อไปในอนาคต