แวดวงการศึกษา » ธนาคารเลือด รพ.สวนดอกชวนบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกระหว่างวันที่ 13-17 มิ.ย.65 เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย

ธนาคารเลือด รพ.สวนดอกชวนบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกระหว่างวันที่ 13-17 มิ.ย.65 เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย

14 มิถุนายน 2022
164   0

Spread the love

ธนาคารเลือด รพ.สวนดอกชวนบริจาคโลหิตเนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลกระหว่างวันที่ 13-17 มิ.ย.65 เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย

ผศ.นพ.ธนัฐ วานิยะพงศ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ รับผิดชอบงานธนาคารเลือด พร้อมด้วย ทนพญ.นิภาพรรณ ลี้ตระกูลหัวหน้างานธนาคารเลือด และคณะ จัดงานสัปดาห์วันผู้บริจาคโลหิตโลกขี้น เนื่องในวันผู้บริจาคโลหิตโลก 14 มิถุนายน 2565 ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องรับบริจาคโลหิต หน่วยจัดหาและตรวจความปลอดภัยของโลหิต งานธนาคารเลือด ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์ เพื่อเป็นการตอบแทนผู้บริจาคโลหิตประจำ และรณรงค์ให้มีผู้บริจาคโลหิตรายใหม่มาช่วยกันบริจาคโลหิตเพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วยที่มีความจำเป็นต้องใช้เลือดในการรักษาอย่างพอเพียงและมีความปลอดภัย โดยผู้บริจาคโลหิต ระหว่างวันที่ 13-17 มิถุนายน 2565 รับของที่ระลึก (มีจำนวนจำกัด) ประกอบด้วย
ㆍ เสื้อวันผู้บริจาคโลหิตโลก
(สำหรับผู้บริจาคโลหิตที่นี่ 5 ครั้งขึ้นไป)
ㆍ สเปรย์แอลกอฮอล์ 75%
(สำหรับผู้บริจาคโลหิตที่นี่ 3 ครั้งขึ้นไป)
ㆍ ของที่ระลึกอื่นๆ (สำหรับผู้บริจาคโลหิตที่ไม่เข้าเกณท์รับของที่ระลึn)
สามารถบริจาคโลหิตได้ที่ ห้องรับบริจาคโลหิต ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
เปิดบริการทุกวัน 8.30-16.00 น. โทร. 0-5393-5624
: สามารถจอดรถได้ที่ ด้านข้างอาคารศรีพัฒน์ ประตูทางเข้าฝั่งคณะเทคนิคการแพทย์