ข่าวภาคเหนือ » อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม Hospital เพื่อรองรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19

อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม Hospital เพื่อรองรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19

17 เมษายน 2021
425   0

Spread the love

อบจ.พิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม Hospital เพื่อรองรองรับผู้ติดเชื้อโควิด 19

นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย นายศรายุทธ คชพงศ์ นางสุวิมล ปราบศรีภูมิ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก นายนฤภพ ลิมปะพันธุ์ นายอดุลวิทย์ วิวัฒน์ธนาฒย์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เขตอำเภอเมืองพิษณุโลก และนายสมบุญ บุญญเศรษฐโชติ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม หรือ Hospital ซึ่งทางคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก มีมติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก สนับสนุนงบประมาณในการเช่าพื้นที่จัดตั้งโรงพยาบาลสนาม หรือ Hospital เพิ่มเติมจากโรงพยาบาลสนามเดิมที่มีอยู่ เพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์การระบาดในจังหวัดพิษณุโลก โดยเตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนามไว้ในเบื้องต้นจำนวน 110 ห้องๆ ละ 2 คน รวมจำนวน 220 คน

อย่างไรก็ตาม การรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลสนามครั้งนี้จะดำเนินการในลักษณะของการรับผู้ป่วยที่ผ่านการรักษามาแล้วระยะหนึ่ง เพื่อมาพักฟื้นดูอาการต่อที่โรงพยาบาลสนามซึ่งได้จัดเตรียมไว้ โดยเริ่มเปิดในวันนี้เป็นวันแรก ซึ่งมีผู้ติดเชื้อโควิด 19 จำนวน 8 ราย เข้ามากักตัวที่โรงพยาบาลสนามแห่งนี้  นอกจากนี้ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก ยังให้บริการรับส่งผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ซึ่งผ่านมาตรการกักกันโรคแห่งรัฐ หรือ State Quarantine โดยบริการส่งกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ต่างๆ ภายในจังหวัดพิษณุโลก ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 เป็นต้นมา ให้บริการผู้เดินทาง จำนวน 498 คน

Cr .ปรีชา นุตจัรส รายงานข่าวจังหวัดพิษณุโลก