คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » คลังจังหวัดเชียงใหม่ เผยประชาชนให้ความสนใจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชัน“ เป๋าตัง ” โดยพบว่า จำหน่ายได้หมดภายในเวลารวดเร็ว

คลังจังหวัดเชียงใหม่ เผยประชาชนให้ความสนใจการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชัน“ เป๋าตัง ” โดยพบว่า จำหน่ายได้หมดภายในเวลารวดเร็ว

14 มิถุนายน 2022
191   0

Spread the love

สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ ชี้แจงการจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแอปพลิเคชัน“ เป๋าตัง ” เพื่ออำนวยความสะดวกให้ตัวแทนจำหน่ายและผู้ซื้อ รวมถึงเพื่อให้ผู้บริโภคหรือประชาชนมีหลักประกันในการซื้อสลากฯ ในราคา 80 บาทตามที่กำหนดจากภาครัฐ พบเปิดขายเพียง 5 วัน จำหน่ายได้หมดกว่า 5 ล้านฉบับ

วันนี้ ( 14 มิ.ย.65 ) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปราโมทย์ บุญตันจีน ผู้อำนวยการกลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจ สำนักงานคลังจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า โครงการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านแพลตฟอร์ม สลากดิจิทัล (Digital Lottery) แอปพลิเคชัน “ เป๋าตัง ” เพื่อช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกให้ตัวแทนจำหน่ายได้มีช่องทางในการจำหน่ายสลากเพิ่มเติม จากผลกระทบสถานการณ์โควิด -19 ที่มีข้อจํากัดในการติดต่อสัมผัสและปัญหาเรื่องการเดินทาง และเพื่อให้ผู้บริโภคหรือประชาชนมีหลักประกันในการซื้อสลากฯ ในราคา 80 บาทตามที่กำหนดจากภาครัฐได้อย่างแท้จริง โดยพบว่า สลากกินแบ่งรัฐบาลที่นำออกจำหน่ายผ่านทางแอปพลิเคชั่น จำนวน 5,279.500 ใบ สามารถจำหน่ายได้หมดภายในเวลาเพียง 5 วัน มีผู้ซื้อกว่า 1.2 ล้านคน

สำหรับการจําหน่ายสลากดิจิทัล (Digital Lottery) จะดำเนินการซื้อขายผ่านแอปพลิเคชัน” เป๋าตัง “สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเริ่มเปิดจําหน่ายตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 23.00 น. ส่วนในวันที่ออกรางวัลจะเปิดให้ซื้อขายตั้งแต่เวลา 06.00 น. – 14.00 น. โดยผู้ซื้อต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และจะต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังแล้วเท่านั้น

กรณีถูกรางวัลจะต้องแจ้งในระบบว่าจะเลือกรับเงินรางวัลผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งภายใน 15 วัน หากไม่แจ้งภายในกำหนดจะต้องมาขึ้นเป็นรางวัลที่สำนักงานภายใน 2 ปี โดยสถานที่จำหน่ายผ่านแพลตฟอร์มที่ซื้อไว้จะแสดงอยู่ในประวัติข้อมูลการซื้อ 1 ปี การขึ้นเงินรางวัลนั้นระบบจะแจ้งเตือนไปที่แอพลิเคชั่นเป๋าตังภายในเวลา 18.00 น. ของวันที่ออกรางวัล โดยให้เลือกรับรางวัลได้ 2 ช่องทาง ได้แก่ ช่องทางการโอนเงิน ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยที่ผูกไว้ กับแอพลิเคชันเป๋าตัง วิธีนี้จะเสียค่าธรรมเนียม 1% และค่าภาษีอากรแสตมป์ 0.5% และช่องทางที่สองการรับเงินรางวัลที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยต้องกำหนดวันเวลาที่ต้องการเข้ามารับเงินรางวัล เพื่อที่สำนักงานสลากฯ จะจัดเตรียมสลากแบบใบจริง เพื่อส่งคืนให้กับผู้ซื้อในการเข้าสู่กระบวนการขึ้นเงินรางวัล ซึ่งวิธีนี้จะเสียเฉพาะค่าภาษีอากรแสตมป์ 0.5%