เกษตรเพื่อชีวิต » จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์และเจรจาขยายเวลาเปิดด่านส่งออกผลไม้ให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วง ลำใย

จังหวัดเชียงใหม่เพิ่มช่องทางการค้าออนไลน์และเจรจาขยายเวลาเปิดด่านส่งออกผลไม้ให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วง ลำใย

14 มิถุนายน 2022
145   0

Spread the love

หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงานสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ แจงการบริหารจัดการผลไม้ (มะม่วงและลำไย) ของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมเจรจาขยายเวลาเปิดด่านแก้ปัญหาการส่งออกผลไม้ไทย

วันนี้ (14 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวศศิธร ริ้วทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ถึงการบริหารจัดการผลไม้ของจังหวัดเชียงใหม่ และการเพิ่มช่องทางการจำหน่ายผ่านระบบออนไลน์ เพื่อช่วยเหลือเกษตกรผู้ปลูกมะม่วงและลำไยในฤดูกาล

โดยพบว่าสถานการณ์การปลูกมะม่วงในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ มีพื้นที่เพาะปลูกมะม่วงทั้งหมด 72,757 ไร่ คาดว่ามีผลผลิตจำนวน 65,332 ตัน ส่วนใหญ่พันธุ์ที่ปลูกคือ น้ำดอกไม้สีทอง และโชคอนันต์ ซึ่งช่วงเดือนมิถุนายนจะมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากถึงร้อยละ 53ในส่วนของลำไย จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ให้ผลผลิตลำไยในฤดูจำนวน 346,670 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตทั้งหมด 327,757 ตัน โดยจะเริ่มเก็บเกี่ยวตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนกันยายน โดยแผนการบริหารจัดการผลผลิตลำไยในฤดู ปี 2565 จะมีการประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ นัดหมายผู้นำเข้าและผู้ส่งออกเข้าร่วมกิจกรรมเจรจาการค้าออนไลน์ Online Business Matching ทั้งลำไยสดและลำไยอบแห้ง ส่งเสริมการบริโภคในจังหวัดปลายทางนอกแหล่งผลิต พร้อมทั้งติดตามการรับซื้อผลผลิตในช่วงฤดูกาลให้มีมาตรฐานและชัดเจน ป้องกันไม่ให้ราตกต่ำ

ทั้งนี้ นางสาวศศิธร ริ้วทอง หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดทำโครงการบริหารจัดการผลไม้มะม่วงและลำไย เพื่อกระจายออกนอกแหล่งผลิตจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 โดยได้สนับสนุนค่าขนส่งการกระจายผลผลิตในอัตราไม่เกิน 3 บาท/กิโลกรัม ซึ่งมีเป้าหมายในการบริหารจัดการผลไม้ทั้งมะม่วงและลำไย จำนวนอย่างละ 5,000 ตัน นอกจากนี้ยังได้เจรจาแก้ปัญหาการส่งออกร่วมกับประเทศจีน เวียดนาม และลาว ซึ่งเป็นประเทศรับซื้อผลไม้ที่สำคัญของเชียงใหม่ ในการขยายเวลาเปิดด่านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับการส่งออกผลไม้ไทยไปยังประเทศปลายทางเพื่อระบายผลผลิตผลไม้ไทยได้รวดเร็วยิ่งขึ้น