ข่าวภาคเหนือ » ปภ.เปิดศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นศูนย์ ปภ.ส่วนหน้า เตรียมพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

ปภ.เปิดศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นศูนย์ ปภ.ส่วนหน้า เตรียมพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

12 มิถุนายน 2022
130   0

Spread the love

ปภ.เปิดศูนย์ ปภ.เขต 10 ลำปาง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ ตั้งเป็นศูนย์ ปภ.ส่วนหน้า เตรียมพร้อมเผชิญเหตุและช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่

วันนี้ (12 มิ.ย.65) ที่จังหวัดเชียงใหม่ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เป็นประธานเปิดอาคารสำนักงาน “ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ประจำจังหวัดเชียงใหม่” ซึ่งจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตส่วนหน้าในการกระจายสรรพกำลังด้านสาธารณภัยในการเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีนายรัฐพล นราดิศร รองอธิบดีกรมป้งกันและบรรเทาสาธารณภัย นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ว่าที่ร้อยตรี ณัฐพงษ์ ฐิตวิกรานต์ ผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง และหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ร่วมในพิธีเปิด

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กระทรวงมหาดไทย มีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 18 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งมีความพร้อมในด้านบุคลากรและเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยในการเผชิญเหตุและให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในเขตพื้นที่รับผิดชอบ สำหรับศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง มีพื้นที่รับผิดชอบรวม 4 จังหวัด ได้แก่ เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอน ซึ่งในช่วงกว่า 3 ทศวรรษที่ผ่านมา พบว่า การเข้าเผชิญเหตุและให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยนั้นมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัย เนื่องด้วยข้อจำกัดในการขนย้ายเครื่องจักรกลสาธารณภัย โดยเฉพาะการใช้ความเร็วและสภาพภูมิประเทศของแต่ละพื้นที่

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ได้มีแนวคิดในการกระจายทรัพยากรเครื่องจักรกลด้านสาธารณภัยเข้ามาประจำในพื้นที่จังหวัดตามห้วงของปฏิทินภัย เพื่อเตรียมพร้อมเข้าสนับสนุนการทำงาน ของจังหวัดได้อย่างทันท่วงที ซึ่งปัจจุบันได้นำร่องในพื้นที่ของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 17 จันทบุรี และศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เขต 18 ภูเก็ต

ในวันนี้ถือเป็นการเปิดศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง ประจำจังหวัดเชียงใหม่ อย่างเป็นทางการ ซึ่งจะเป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง และได้มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติงาน พร้อมระดมเครื่องจักรกลสาธารณภัยและอุปกรณ์กู้ภัยที่จำเป็นและเหมาะสมกับความเสี่ยงภัยในพื้นที่เข้ามาประจำที่ศูนย์ฯ แห่งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมและสามารถสนับสนุนทีมชุดปฏิบัติการและเครื่องจักรกลแก่พื้นที่ในการเข้าเผชิญเหตุให้การช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ //////