ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดน่านพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัว หากมีผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง

จังหวัดน่านพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัว หากมีผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง

16 เมษายน 2021
247   0

Spread the love

จังหวัดน่านพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัว หากมีผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่อง

นายนิพันธ์ บุญหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน  พร้อมด้วย พลตรีรุศมนตรี จิณเสน ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 38 ,ผู้อำนวยการโรงพยาบาลน่าน และนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ลงพื้นที่ โรงยิมเอนกประสงค์ในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อเตรียมเป็นโรงพยาบาลสนาม จังหวัดน่าน เมื่อมีผู้ป่วยเมื่อครบ 40 คน

เนื่องจากขณะนี้ จังหวัดน่านพบผู้ป่วยรายใหม่  28 ราย คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดน่าน จึงมีมติให้ติดตั้งโรงพยาบาลสนาม  ที่ โรงยิมเอนกประสงค์ในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน เพื่อเป็นสถานที่ให้การดูแลรักษาพยาบาล โดยมีคณะทำงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านงบประมาณ สถานที่ ด้านระบบสื่อสาร และคณะทำงานด้านรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัย ซึ่งการดูแลรักษาพยาบาลผู้ป่วยในโรงพยาบาลสนาม เป็นการให้การรักษาพยาบาลต่อเนื่องจากโรงพยาบาลน่าน โดยจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรทางการพยาบาล สำหรับปฏิบัติงานในโรงพยาบาลสนาม  จาก 15 อำเภอ ๆ ละ 5 คน  ประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ 3 คน  ผู้ช่วยพยาบาล 1 คน พนักงานทำความสะอาด 1 คน จัดเวรปฏิบัติงานกลางวัน 12 ชั่วโมง กลางคืน 12 ชั่วโมง  โดยเทศบาลเมืองน่าน และองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ จัดเตรียมอุปกรณ์ยานพาหนะการขนส่ง  ชุดพนักงานจัดเก็บขยะติดเชื้อ และเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บขยะติดเชื้อ ซึ่งทุกภาคส่วนมีความพร้อมในการดำเนินงานจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม และสถานที่กักตัวจังหวัดเพื่อให้พี่น้องประชาชนจังหวัดน่าน มีความเชื่อมั่นและมั่นใจว่าผู้ป่วยจะได้รับการบริการดูแลรักษาอย่างดีจนหายปกติ สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้อย่างดี