“CK” อบรมภาษาเกาหลี สำหรับคนที่ต้องการทำงานด้านเกษตรกรรม โครงการ​ที่ 2 ที่สาธารณรัฐเกาหลี 300 คน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565 ที่ จ.เชียงใหม่

Spread the love“CK” อบรมภาษาเกาหลี ผู้​ที่ป … อ่านเพิ่มเติม “CK” อบรมภาษาเกาหลี สำหรับคนที่ต้องการทำงานด้านเกษตรกรรม โครงการ​ที่ 2 ที่สาธารณรัฐเกาหลี 300 คน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565 ที่ จ.เชียงใหม่