คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » “CK” อบรมภาษาเกาหลี สำหรับคนที่ต้องการทำงานด้านเกษตรกรรม โครงการ​ที่ 2 ที่สาธารณรัฐเกาหลี 300 คน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565 ที่ จ.เชียงใหม่

“CK” อบรมภาษาเกาหลี สำหรับคนที่ต้องการทำงานด้านเกษตรกรรม โครงการ​ที่ 2 ที่สาธารณรัฐเกาหลี 300 คน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565 ที่ จ.เชียงใหม่

11 มิถุนายน 2022
563   0

Spread the love

“CK” อบรมภาษาเกาหลี ผู้​ที่ประสงค์​เดินทางไปทำงานด้านเกษตรกรรม โครงการ​ที่ 2 ณ สาธารณรัฐเกาหลี 300 คน ระหว่างวันที่ 11 – 12 มิถุนายน 2565 ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่

เมื่อ​วันที่​ 11 มิ.ย.65 ที่โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จ.เชียงใหม่ บริษัท ซี.เค.ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด ระหว่างวันที่ 11- 12 มิถุนายน 2565 ได้จัดอบรมภาษาเกาหลี ผู้​ที่ประสงค์​เดินทางไปทำงานด้านเกษตรกรรม ณ สาธารณรัฐเกาหลี โดยมี ดร.คณิตศร หอมเย็น ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด (C.K BIO INNOVATIVE CO TD.)​ พร้อมด้วย Mr.KONG HYUN SOO ตัวแทนจากรัฐบาลประเทศเกาหลีใต้ ที่เดินทางมาสังเกตุการณ์ และติดตามการจัดอบรม

ดร.คณิตศร หอมเย็น ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เค.ฯ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากบริษัท ck ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับภาคการเกษตรและมีความคุ้นเคยกับวิถีชีวิตไทยเป็นเวลานานนับ 10 ปี จึงทราบว่าเกษตรกรไทยบางส่วน ได้ไปทำงานด้านการเกษตรที่ต่างประเทศจำนวนมาก โดยเฉพาะประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งมีคนไทยหลายแสนคน เมื่อต้นปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัท CK ได้มีโอกาสพบกับ Mr Kong Hyun Soo นักธุรกิจ​ชาวเกาหลีใต้ ซึ่งเดินทางมาประเทศไทย จึงได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านวัฒนการเกษตร จึงได้ทราบว่าปัจจุบัน ที่เกาหลีใต้ประสบปัญหาขาดแคลนแรงงานภาคการเกษตร
เป็นจำนวนมาก เนื่องจากแรงงานส่วนมากที่เดินทางมาทำงานที่เกาหลีใต้ มักเป็นแรงงานที่ผิดกฎหมาย หรือ ที่เรียกว่า “ผีน้อย” เมื่อถูกทางการตรวจพบ จะถูกส่งกลับประเทศทันที ส่งผลกระต่อนายจ้างตามไปด้วย ซึ่งทำให้เกิดปัญหาขาดแคลนแรงงาน และแรงงานบางส่วนก็ไม่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องจากภาครัฐ

ดังนั้น จึงเกิดการร่วมประสานแนวคิดที่จะแก้ปัญหาดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัท Ck บริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด (C.K BIO INNOVATIVE CO TD.)​ได้เกิดแนวคิดการพัฒนาคุณภาพแรงงานไทยที่จะไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ให้มีความรู้ความสามารถพร้อมด้านวัฒนธรรม ภาษา และขั้นตอนการไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานไทยที่จะไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้ ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นจึงได้จัดทำหลักสูตรอบรมให้ความรู้แก่ผู้สนใจ เตรียมความพร้อม หากจะไปทำงานที่เกาหลีใต้ โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรผู้มีความเชี่ยวชาญ เพรียบพร้อมทั้งคุณวุฒิและวัยวุฒิ จากสถาบันการศึกษาที่ชื่อเสียงมาเป็นผู้ให้ความรู้ในหลักสูตรดังกล่าว นอกจากนี้ยังมีวิทยากรซึ่งเป็นชาวเกาหลีใต้มาร่วมให้ความรู้และนำเสนอข้อเท็จริงเกี่ยวกับวัฒนธรรมและการใช้ชีวิตในประเทศเกาหลีใต้อีกด้วย

ซึ่งการอบรมดังกล่าวจะช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับผู้ที่สนใจจะไปทำงานที่เกาหลีใต้ และปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้องเมื่อไปทำงานที่เกาหลีใต้ และจะได้รับใบเกียรติบัตรรับรองสำหรับผู้ผ่านอบรมดังกล่าว ซึ่งจะทำให้นายจ้างเกิดความเชื่อมั่นสำหรับแรงงานไทย จนเกิด
การจ้างงานจำนวนมากในอนาคตนอกจากนี้หากมีนายจ้างต้องการแรงงานที่มีคุณภาพและปฏิบัติตามขั้นตอนที่ถูกต้อง จะประสานมายังกรมแรงงานไทย ซึ่งบริษัท ck พยามที่จะให้ความร่วมมือกับกรมแรงงานตามการร้องขอ โดยจะแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมให้นายจ้างดังกล่าว เพื่อให้ได้แรงานมีคุณภาพตามมาตรฐาน ลดปัญหาผีน้อยได้ในอนาคต ตลอดจนติดตามประเมินผล เพื่อส่งมอบกรมแรงงานให้ใช้เป็นข้อมูลสำหรับการยกระดับมาตรฐานแรงานไทย ให้ทราบเพื่อประโยซน์ด้านการส่งแรงงานที่เป็นมาตรฐาน ถูกต้อง และเป็นที่ยอมรับในอนาคตได้ต่อไป

ดร.คณิตศร หอมเย็น ประธานกรรมการ บริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด กล่าวว่า การเดินทางใรอบแรกนี้น่าจะชัดเจนภายหลังต้นเดือนมิ.ย. ภายหลังที่แก้ไข MOU ร่วมระหว่างทางบริษัทฯกับทางรัฐบาลท้องถิ่นเกาหลี ทางยริษัทฯ ก็จะได้ดำเนินการต่อเนื่องไปยังอีก 4 เมือง ตามที่รัฐบาลท้องถิ่นเกาหลีได้ประสานงานร้องขอมา ซึ่งการอบรมในครั้งนี้เป็นการฝึก​อบรมโครงการที่ 2 จำนวน 300 คน เพื่อเดินทางไปทำงานด้านการเกษตรที่เมืองที่ 2 คือเกาะเชจู หรือจังหวัดเชจู โดยจะได้ทำการฝึกอบรมในรุ่นต่อไปให้ครบจำนวน 300 คน และขอย้ำอีกครั้งว่า บริษัทเราเป็นเพียงที่ปรึกษาเท่านั้นไม่ได้เป็นบริษัทจัดหางานแต่อย่างใด บริษัทของเราเป็นเพียงบริษัทที่นำนวัตกรรมทางการเกษตร Organic เพื่อการเกษตรเพื่อส่งเสริมทางการเกษตรที่ประเทศเกาหลี และได้ร่วมกับบริษัทเอกชนร้องขอสนับสนุนให้อบรมแรงงานที่จะมาทำงานที่ประเทศเกาหลีเท่านั้น

ผู้ที่สนใจอยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ซี.เค. ไบโอ อินโนเวทีฟ จำกัด สำนักงานใหญ่ 199/22 หมู่ 12 ต.ป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ อบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลิกภาพและเรียนรู้ภาษาสัฒนธรรมเกาหลีเพื่อส่งเสริมอาชีพ 086-3197665, 065-3869598, 062-4099875, 062-2169388, 094-7766864 หรือเข้าไปที่ www.ckbionano.com