พากินพาเที่ยว » เปิดเส้นทางท่องเที่ยว บ้านออนใต้ CIV ชุมชนสร้างสรรค์

เปิดเส้นทางท่องเที่ยว บ้านออนใต้ CIV ชุมชนสร้างสรรค์

9 มิถุนายน 2022
115   0

Spread the love

เปิดเส้นทางท่องเที่ยว บ้านออนใต้ CIV ชุมชนสร้างสรรค์

คณะ นบส. ศึกษาดูงานเส้นทางท่องเที่ยว บ้านออนใต้ CIV ชุมชนสร้างสรรค์ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจของชุมชน

วันนี้ (9 มิ.ย. 65) คณะนักศึกษาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ลงพื้นที่ศึกษาดูงานหมู่บ้านอุตสาหกรรมสร้างสรรค์เชื่อมโยงการท่องเที่ยว Creative Industry Village : CIV บ้านออนใต้ อำเภอสันกำแพง เพื่อเกิดการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน โดยคณะนักศึกษาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ได้เดินทางไปเยี่ยมชมสวนหม่อนศิริ มัลเบอร์รี่ ซึ่งเป็นสวนเกษตรที่เน้นปลูกมัลเบอร์รี่เป็นหลัก บนพื้นที่ 4 ไร่ 2 งาน และมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่เน้นด้านสุขภาพ ทั้งการสกัดมัลเบอร์รี่เข้มข้น ที่มีสรรพคุณช่วยรักษาโรค บำรุงสมอง เสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยในเรื่องระบบการขับถ่าย เป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร สามารถส่งผลิตภัณฑ์ขายทางออนไลน์สร้างรายได้กว่าเดือนละ 5 หมื่นบาท

จากนั้น คณะนักศึกษาโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานต่อที่กลุ่มมัดย้อมฟ้าใหม่ แฮนด์ลูม บ้านโฮ้ง หมู่ 2 ตำบลออนใต้ อำเภอสันกำแพง ซึ่งเป็นแหล่งการผลิตผ้าฝ้ายกลุ่มมัดย้อมแบบครบวงจร เรียนรู้การทอผ้า ตั้งแต่การเก็บฝ้าย ปั่นเป็นเส้นใย รวมไปถึงกระบวนการทำสีต่างๆ ที่มาจากธรรมชาติ อาทิ ไม้ฝาง ไม้ขนุน ครั่ง และห้อม ส่งขายทางตลาดออนไลน์ ได้รับความนิยมจากลูกค้าเป็นอย่างมาก

ในช่วงบ่าย คณะฯ เดินทางไปศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าจากผลิตภัณฑ์กาแฟ ที่ บริษัท พานาคอฟฟี่ จำกัด ตำบลลวงเหนือ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ รับชมกระบวนการผลิตกาแฟออแกนิก ซึ่ง “พานาคอฟฟี่” เป็นผู้ผลิตกาแฟดริป กาแฟคั่ว ภายใต้แบรนด์ “สด” (SOD) ที่เป็นโรงงานแปรรูปและผลิตภัณฑ์กาแฟแบบครบวงจร นอกจากนี้ ยังเป็นผู้จัดตั้งศูนย์การเรียนรู้กาแฟ “เดอะ คอฟฟีเนอรี่” (The Coffeenery) ให้ความรู้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการที่สนใจอีกด้วย