เกษตรเพื่อชีวิต » กระทรวงเกษตรฯจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่

กระทรวงเกษตรฯจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ ที่เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่

9 มิถุนายน 2022
165   0

Spread the love

กระทรวงเกษตรฯจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่


วันที่ 9 มิถุนายน2565 เวลา 10.00 น. นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมารนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทรายกล่าวต้อนรับ นายสมเกียรติ พรมเสนนายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัวกล่าวสนับสนุนการจัดงานนายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดแลเกษตรอำเภอ 25 อำเภอ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่


ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้กำหนดให้เป็นหนึ่งในนโยบายสำคัญและดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันด้วยสามารถทำให้การบริการทางวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรแก่เกษตรกรในพื้นที่ห่างไกล สามารถเข้าถึงการบริการ และได้รับการแก้ไขปัญหาอย่างถูกต้องครบถ้วนในคราวเดียวกันโดยประกอบด้วยกิจกรรมด้าน “คลินิกเกษตร” ที่เปิดให้บริการถึง 16 คลินิก ได้แก่ คลินิกดิน คลินิกพืช คลินิกข้าว คลินิกปศุสัตว์ คลินิกประมง คลินิกชล
ประทาน คลินิกสหกรณ์ คลินิกบัญชี คลินิกกฎหมาย คลินิกหม่อนไหม คลินิกส่งเสริมการเกษตรและคลินิกอื่น ๆ เช่น คลินิกการยางแห่งประเทศไทย คลินิกฝนหลวง คลินิกเศรษฐกิจการเกษตร และคลินิกสาธารณสุข เป็นต้น