ข่าวภาคเหนือ » องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจในการเข้ามาใช้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจในการเข้ามาใช้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

16 เมษายน 2021
457   0

Spread the love

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคโควิด 19 ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจในการเข้ามาใช้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid -19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่  จึงให้มีการปิด สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 15 – 25  เมษายน  2564       และให้ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส Covid -19 ทุกจุดสัมผัส ในพื้นที่ทั่วทุกจุดท่องเที่ยวสำคัญและอาคารปฏิบัติงานภายในสวนพฤกษศาสตร์ฯ    โดย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวและบุคลากรเป็นสำคัญ     โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดความเสี่ยง  การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ Covid -19 อย่างเคร่งครัด        เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและอุ่นใจ       ในการเข้ามาใช้บริการภายในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์