เกษตรเพื่อชีวิต » จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่

7 มิถุนายน 2022
135   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 แก้ปัญหาผลผลิตและการส่งออก บรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

วันนี้ ( 7 มิ.ย. 65 ) บริเวณตลาดประชารัฐ ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานวันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจากปัญหาผลผลิตและการส่งออก พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์จัดตลาดจำหน่ายผลผลิตมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่สู่ผู้บริโภค โดยมีนายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงค์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วง เข้าร่วมกิจกรรม

นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์การปลูกมะม่วงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ว่าปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกมะม่วง จำนวน 71,974 ไร่ และผลผลิต จำนวน 64,711 ตัน โดยมีพันธุ์มะม่วงที่สำคัญ คือน้ำดอกไม้สีทอง, น้ำดอกไม้เบอร์4, โชคอนันต์, มหาชนก, จินหวง (นวลคำ), แดงจักรพรรดิ, อาร์ทูอีทู และพันธุ์อื่นๆ ซึ่งมะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่เป็นมะม่วงที่มีคุณภาพดี รูปทรงสวย และมีรสชาติดี

อย่างไรก็ตามในปีที่ผ่านมาจากผลกระทบของสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกษตรกรชาวสวนมะม่วงประสบปัญหาด้านการส่งออก มะม่วงมีราคาตกต่ำ ในขณะที่มีผลผลิตออกสู่ท้องตลาดจำนวนมาก สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ร่วมกับเครือข่ายเกษตรกรชาวสวนมะม่วงและองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดทำโครงการ วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นในระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565 บริเวณตลาดประชารัฐ ด้านหน้าศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยภายในงานมีการจำหน่ายมะม่วงพันธุ์ต่างๆ สินค้าแปรรูปจากมะม่วง พร้อมทั้งมีการจัดแสดงนิทรรศการ สาธิตทักษะอาชีพ และผลิตภัณฑ์ชุมชน

ทั้งนี้นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มะม่วงของเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ถือเป็นที่ต้องการของตลาดต่างประเทศและในประเทศ เป็นพืชเศรษฐกิจที่นำรายได้เข้าจังหวัดเชียงใหม่ในแต่ละปี เป็นจำนวนกว่า 200 ล้านบาท ทำให้เกษตรกรกว่า 3,000 ครอบครัว มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้เกษตรกรไม่สามารถขายผลผลิตได้ตามปกติ ดังนั้นการจัดงานครั้งนี้จึงถือว่าเป็นการทำให้มะม่วงของจังหวัดเชียงใหม่ กลับมาเป็นที่ต้องการของตลาดอีกครั้ง เนื่องจากเป็นผลผลิตที่มีคุณภาพดี รสชาติหอมหวานและอร่อย