ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ เตรียมออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

เชียงใหม่ เตรียมออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม สตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

6 มิถุนายน 2022
106   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ หารือเตรียมจัดโครงการออกหน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านม ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส กระจายครอบคลุมทุกพื้นที่ ห้วงวันที่ 25 กรกฎาคม-5 สิงหาคม 2565 เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

วันนี้ (6 มิ.ย. 65) ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ เพื่อเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส

ด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิกาญจนบารมี ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข จัดทำโครงการคัดกรองมะเร็งเต้านมโดยเครื่องเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่ (Mammogram) ในสตรีกลุ่มเสี่ยงและด้อยโอกาส เฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา ซึ่งมูลนิธิกาญจนบารมีได้รับเงินบริจาคจากประชาชนและ อสม.ทั่วประเทศ รวมทั้งสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ในการจัดซื้ออุปกรณ์หน่วยคัดกรองมะเร็งเต้านมได้ 2 ขบวน แต่ละขบวนประกอบด้วยรถประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่ รถนิทรรศการและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งเต้านม รถตรวจและสอนการตรวจเต้านมโดยแพทย์และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และรถเอกซเรย์เต้านมเคลื่อนที่แบบประสิทธิภาพสูง ซึ่งได้ออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการทั่วประเทศ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น เพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงของประชาชนทางการแพทย์ในการคัดกรองความเสี่ยงและเฝ้าระวังโรคมะเร็งเต้านมด้วยตนเอง ซึ่งหากประเมินแล้วพบว่าผู้ใดมีความเสี่ยง จะได้นำเข้าสู่กระบวนการเมมโปรแกรม และดูแลผู้ป่วยตามกระบวนการต่อไป

โดยขบวนแรกจะให้บริการในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และอีกขบวนให้บริการในพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็นโซน โซนเหนือ ออกหน่วยให้บริการที่โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว ระหว่างวันที่ 25-27 กรกฎาคม 2565 รองรับกลุ่มเป้าหมาย 1,200 คน จากอำเภอฝาง ไชยปราการ แม่อาย เชียงดาว เวียงแหง และแม่แตง ส่วนในวันที่ 28 กรกฎาคม 2565 จะมีพิธีเปิดโครงการฯ ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมออกหน่วยให้บริการประชาชน รองรับกลุ่มเป้าหมาย 500 คน จากอำเภอเมือง อำเภอสะเมิง อำเภอกัลยาณิวัฒนา สำหรับในพื้นที่โซนกลาง ออกหน่วยให้บริการที่โรงเรียนวัดเวฬุวัน อำเภอสารภี ระหว่างวันที่ 1-2 สิงหาคม 2565 รองรับกลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน จากอำเภอสันทราย หางดง ดอยสะเก็ด สันกำแพง และแม่ออน และในพื้นที่โซนใต้ ออกหน่วยให้บริการที่โรงพยาบาลสันป่าตอง ระหว่างวันที่ 3-5 สิงหาคม 2565 รองรับกลุ่มเป้าหมาย 1,000 คน จากอำเภอจอมทอง แม่วาง ดอยหล่อ ดอยเต่า แม่แจ่ม ฮอด และอมก๋อย