เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเที่ยวงาน วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเที่ยวงาน วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565

6 มิถุนายน 2022
284   0

Spread the love

เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เชิญเที่ยวงาน วันมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565


สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับองค์การบริหารจังหวัดเชียงใหม่ และเครือข่ายชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ จัดงานมะม่วงและของดีเมืองเชียงใหม่ ครั้งที่11 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 6-10 มิถุนายน 2565  บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ อำเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่


นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การจัดงานดังกล่าวเป็นการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การช่วยเหลือเกษตรกรผู้ผลิตมะม่วงในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โดยจัดให้มีการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร เป็นการช่วยกระจายผลผลิตในช่วงที่ออกสู่ตลาดมาก รวมถึงมีการออกร้านนิทรรศการให้ความรู้ด้านการผลิต ตลอดจนสาธิตทักษะอาชีพ การขยายพันธุ์มะม่วง การแปรรูปเพิ่มมูลค่ามะม่วง การทำขนมครกมะม่วง วาฟเฟิลมะม่วง ไม่เพียงเท่านี้ยังมีการออกร้านจำหน่ายผลผลิต ทางการเกษตร สินค้าแปรรูป ในช่วงฤดูกาล เช่น มะม่วง ลิ้นจี่ ผลไม้นานาชนิด   จากเกษตรกรโดยตรงพร้อมชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นเมืองล้านนาฟรีตลอดงาน


และที่สำคัญยังมีกิจกรรมการประกวดมะม่วง 10 ประเภท ผู้ชนะจะได้รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัลจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในพิธีเปิดวันที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00 น. จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเที่ยวชมงานร่วมเป็นกำลังใจให้กับเกษตรกรชาวสวนมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่ในวันเวลาดังกล่าว