ข่าวภาคเหนือ » เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง “เตรียมยกระดับ”พัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวตำบลทุ่งโฮ้ง ตามเทศบาลต้นแบบ

เทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง “เตรียมยกระดับ”พัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวตำบลทุ่งโฮ้ง ตามเทศบาลต้นแบบ

6 มิถุนายน 2022
128   0

Spread the love

ทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง “เตรียมยกระดับ”พัฒนาคุณภาพชีวิตพี่น้องชาวตำบลทุ่งโฮ้ง ตามเทศบาลต้นแบบ

นายวชิรพงศ์ โกสิน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งโฮ้ง กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 มิถุนายนที่ผ่านมา ทางเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้งได้ต้อนรับ นายชาคริต ถิระสาโรช ผู้อำนวยการกลุ่มงานเผยแพร่และใช้ประโยชน์ข้อมูล กรมการพัฒนาชุมชน และคณะ ที่ได้มาติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลทุ่งโฮ้ง เพื่อติดตามและการดำเนินงานจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามที่ได้ดำเนินการตามแนวทาง โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย CIA ใน 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านการบริหารจัดการชุมชน, ด้านการพัฒนาอาชีพ, ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน , ด้านจัดการความเสี่ยงชุมชน, ด้านจัดการทุนชุมชน ตลอดจนให้สามารถการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

ซึ่งทางเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ได้รับพิจารณาคัดเลือกเป็นตัวแทนประกวดในระดับเขตตรวจในปี 2565 ในการนี้ นางนัยนันท์ ชูสกุลนิติสินธ์ พัฒนาการอำเภอเมืองแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองแพร่ ร่วมต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่กรมการพัฒนาชุมชน ในครั้งนี้ด้วย

นายวชิรพงศ์ กล่าวอีกว่า ในฐานะตัวแทนพี่น้องชาวตำบลทุ่งโฮ้ง ได้มาติดตามผลการดำเนินงานการจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตำบลทุ่งโฮ้ง เพื่อติดตามและการดำเนินงานจัดทำสารสนเทศตำบลต้นแบบเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามที่ได้ดำเนินการตามแนวทาง โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย CIA ใน 5 ด้าน ประกอบไปด้วย ด้านการบริหารจัดการชุมชน, ด้านการพัฒนาอาชีพ, ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน , ด้านจัดการความเสี่ยงชุมชน, ด้านจัดการทุนชุมชน ตลอดจนให้สามารถการดำเนินงานให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

cr ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่