พากินพาเที่ยว » วันหยุดนี้…ชลประทานเชียงใหม่ ชวนล่า “ชะโดยักษ์” จิบกาแฟอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เพื่อรักษาระบบนิเวศน์

วันหยุดนี้…ชลประทานเชียงใหม่ ชวนล่า “ชะโดยักษ์” จิบกาแฟอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เพื่อรักษาระบบนิเวศน์

4 มิถุนายน 2022
179   0

Spread the love

วันหยุดนี้…ชลประทานเชียงใหม่ ชวนล่า “ชะโดยักษ์” จิบกาแฟอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง เพื่อรักษาระบบนิเวศน์


นายจรินทร์ คงศรีเจริญ ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่ เปิดเผยว่า อ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวง ซึ่งตั้งอยู่ภายในโครงการชลประทานเชียงใหม่ ด้านหลังสนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้สำหรับดูแลในด้านการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูแล้ง สนับสนุนภารกิจไฟป่า และหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงการผลิตน้ำประปาให้กับจังหวัดเชียงใหม่ นอกจากนี้ในอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ก็มีพันธุ์ปลาหลากหลายชนิด รวมถึง “ปลาชะโด”


ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาระบบนิเวศน์ของสัตว์น้ำ และลดจำนวนปลาชะโดที่จะกินลูกปลาชนิดต่างๆ เป็นอาหาร และทำให้ปลาชนิดอื่นสูญพันธุ์ ทางโครงการชลประทานเชียงใหม่ จึงได้เชิญชวนให้นักตกปลามาล่าชะโดยักษ์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย
ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามระเบียบราชการ ไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญ ไม่นำสุราหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาดื่มภายในสถานที่ราชการ ตลอดจนรักษาความสะอาดในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ โดยเปิดให้ตกปลาได้ในช่วงเวลาราชการเท่านั้น ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. นอกจากนี้ท่านยังสามารถนำพาครอบครัว เพื่อน และญาติพี่น้อง มานั่งพักผ่อนบริเวณสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำแม่จอกหลวงได้อีกด้วย เพราะมีบรรยากาศของร้านกาแฟ และมุมนั่งพักผ่อนเย็นสบาย หรือจะเดินถ่ายภาพกับวิวทิวทัศน์บนอ่างเก็บน้ำ ก็มีมุมสวยงามมากมายให้เลือกถ่ายภาพด้วย