ข่าวภาคเหนือ » ประชาชนจิตอาสา เชียงใหม่ ร่วมใจพัฒนาคลองแม่ข่า 3 มิถุนายน

ประชาชนจิตอาสา เชียงใหม่ ร่วมใจพัฒนาคลองแม่ข่า 3 มิถุนายน

3 มิถุนายน 2022
155   0

Spread the love

ประชาชนจิตอาสาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจปรับภูมิทัศน์และพัฒนาคลองแม่ข่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2565

วันนี้ (3 มิ.ย. 65) เวลา 09.30 น. ที่บริเวณคลองแม่ข่าน้อย บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ 3 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนจิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นไม้ และทำความสะอาดริมสองฝั่งคลองแม่ข่า ทั้งการตัดแต่งกิ่งไม้ การจัดเก็บเศษขยะ กำจัดวัชพืช ผักตบชวา การขุดลอกคูคลอง รวมถึงการทาสีสะพาน และปลูกต้นไม้ ปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม ในกิจกรรมพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่า เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วันที่ 3 มิถุนายน 2565

ทั้งนี้  เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และปลุกจิตสำนึกให้ประชาชน จิตอาสาได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาคลองแม่ข่าและชุมชนของตนเอง