ข่าวภาคเหนือ » คนสารภี ฮ่วมใจ ฉีดวัคซีนเข็ม 3

คนสารภี ฮ่วมใจ ฉีดวัคซีนเข็ม 3

3 มิถุนายน 2022
122   0

Spread the love

อำเภอสารภี จัดมหกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

วันนี้ (3 มิ.ย. 65) ที่ โรงเรียนวัดเวฬุวัน ตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดมหกรรมฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เข็มกระตุ้น “คนสารภี ฮักกั๋น ฮ่วมใจ๋กั๋น ไปฉีดวัคซีนเข็ม 3” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565

นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี รายงานความก้าวหน้าการฉีดวัคซีนของอำเภอสารภี ว่า ปัจจุบันอำเภอสารภี มีประชากรกลุ่มเป้าหมายที่อาศัยอยู่จริงในพื้นที่จำนวน 55,748 คน ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 49,886 คน คิดเป็นร้อยละ 89.48 ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 49,228 คน คิดเป็นร้อยละ 88.3 และดำเนินการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 แล้ว จำนวน 30,627 คน คิดเป็นร้อยละ 54.94

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงสถานการณ์ โควิด – 19 ของเชียงใหม่ ว่า ดีขึ้นตามลำดับ จากความร่วมมือของทุกภาคส่วน และเห็นว่าการเปิดเมืองเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว จะส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมของเชียงใหม่จะดีขึ้นอย่างแน่นอน การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ด้วยการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) ถือเป็นอีกปัจจัยในการสร้างความพร้อมให้ประชาชน การจัดกิจกรรมของอำเภอสารภีครั้งนี้ จึงเป็นเรื่องน่าชมเชยที่ทำให้เกิดการร่วมมทอร่วมใจกันออกมารับวัคซีนเข็ม 3 ให้มากขึ้นในทุกกลุ่มอายุ โดยเฉพาะในกลุ่ม 608 และถือเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการปรับโรคโควิด-19 สู่โรคประจำถิ่น

นายเลอยศ พุทธชิโนรสสกุล นายอำเภอสารภี กล่าวถึงการจัดกิจกรรมครั้งนี้ว่า เป็นการจัดมหกรรมรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มกระตุ้น (เข็มที่ 3) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนชาวอำเภอสารภี ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 ให้ได้ร้อยละ 60 ขึ้นไป โดยในวันนี้ได้เชิญชวนประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น รวมทั้งสิ้น 1,066 คน นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมมอบโชค ของรางวัลแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็ม 3 เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ประชาชนด้วย