สกู๊ปพิเศษ » ทบ.ปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 6 สัปดาห์ มุ่งมีความรู้ด้านการทหาร มีวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความรัก สามัคคี หวังพัฒนาศักยภาพของทหารใหม่ในทุกมิติ

ทบ.ปรับหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 6 สัปดาห์ มุ่งมีความรู้ด้านการทหาร มีวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความรัก สามัคคี หวังพัฒนาศักยภาพของทหารใหม่ในทุกมิติ

1 มิถุนายน 2022
243   0

Spread the love

การลงพื้นที่ของ พลเอก ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก เพื่อเยี่ยมหน่วยฝึกทหารใหม่ ของกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 30 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 21 ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรง กองพลทหารม้าที่ 1 ในพื้นที่ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวานนี้ทำให้เห็นความห่วงใยของผู้บังคับบัญชาที่มีต่อ เพื่อนนายทหาร นายสิบ ผู้ฝึก ผู้ช่วยผู้ฝึก และทหารกองประจำการ ผลัดที่ 1/2565 ที่เพิ่งเข้าประจำการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม และเริ่มเข้าสู่การฝึกหลักสูตรทหารใหม่ โดยใช้หลักสูตรการฝึกทหารใหม่ 6 สัปดาห์ ที่มุ่งให้ทหารใหม่มีความรู้ด้านการทหาร มีวินัย ปลูกฝังอุดมการณ์ความรักความสามัคคี และพัฒนาศักยภาพของทหารใหม่ในทุกมิติ รวมไปถึงการผลักดันตามความถนัดของทหารแต่ละบุคคล ควบคู่กับการ เพิ่มโอกาสต่อยอดการรับราชการในอนาคต โดยหลังจบการฝึกทหารใหม่ ทุกคนจะมีความพร้อม ในการทำหน้าที่ด้านความมั่นคง การช่วยเหลือประชาชน และเป็นส่วนหนึ่งของกองทัพบก

อย่างไรก็ตามผู้บัญชาการทหารบกได้ชื่นชมทหารกองประจำการในความเสียสละ ที่เข้ามาทำหน้าที่เพื่อรับใช้ชาติ และเป็นกำลังสำคัญของกองทัพบก ทั้งนี้เชื่อว่าทุกคนที่เข้ารับการฝึกจะสามารถผ่านการฝึกได้เป็นอย่างดี และเห็นคุณค่าในสิ่งที่ตนเองปฏิบัติ นอกจากนี้ยังฝากให้ผู้บังคับหน่วยดูแลทหารกองประจำการและครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้ทหารกองประจำการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในอนาคต