เกษตรเพื่อชีวิต » ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกับ พช.แพร่ และอบต.แม่ยม ร่วมมอบพันธุ์ปลา สนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน

ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกับ พช.แพร่ และอบต.แม่ยม ร่วมมอบพันธุ์ปลา สนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน

1 มิถุนายน 2022
142   0

Spread the love

ประมงจังหวัดแพร่ ร่วมกับ พช.แพร่ และอบต.แม่ยม ร่วมมอบพันธุ์ปลา สนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นายธันธวัชร์ ธนะภิรมย์ ประมงอำเภอเมืองแพร่ นางชนาการต์ คำโพธิ์ นักวิชาการ พช.แพร่ ร่วมกับ นายณรงศักดิ์ พรวนหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม นางธีรธร อารีชน นางแสงเดือน บุญเรือง รองนายกฯ นางนงคาร บุตรชา เลขานายกฯ พร้อมด้วย นางณัฐชา มหาวงศ์ ประธานสภา และส.อบต.ม.2 บ้านต้นค่า-หนองหล่ม ร่วมมอบพันธุ์ปลา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

นายณรงศักดิ์ พรวนหาญ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยม กล่าวว่า ในฐานะตัวแทนชาวตำบลแม่ยม ต้องขอบคุณท่านสังวาลย์ ดูระยับ ประมงจังหวัดแพร่ นายธันธวัชร์ ธนะภิรมย์ ประมงอำเภอเมืองแพร่ นางชนาการต์ คำโพธิ์ นักวิชาการ พช.แพร่ ที่มามอบพันธุ์ปลา เพื่อสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์อำนวยการขจัดความยากจน และพัฒนาคนทุก
ช่วงวัยอย่างยั่งยืน ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงในวันนี้เป็นอย่างมาก

ธีรพงษ์ ธงอออน/แพร่