เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรแพร่ “ลงพื้นที่” เตรียมความพร้อมก่อนชี้แจงญัตติพิจารณารับโอนสินทรัพย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่

เกษตรแพร่ “ลงพื้นที่” เตรียมความพร้อมก่อนชี้แจงญัตติพิจารณารับโอนสินทรัพย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่

30 พฤษภาคม 2022
491   0

Spread the love

เกษตรแพร่ “ลงพื้นที่” เตรียมความพร้อมก่อนชี้แจงญัตติพิจารณารับโอนสินทรัพย์ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ที่ ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่

วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 นายประภาส สานอูป เกษตรจังหวัดแพร่ มอบหมายให้ นายสมเกียรติ ทะฤาษี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมก่อนชี้แจงญัตติพิจารณารับโอนสินทรัพย์โรงเรือนน็อคดาวน์ ตำบลป่าแดง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ จำนวน 1 โรงเรือน ที่มาจากการใช้จ่ายงบประมาณกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายวิทยา กันกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง ร่วมลงพื้นที่ในครั้งนี้ และให้คำแนะนำต่อนางอัมพวัน รุ่งเรืองเลิศ ประธานกลุ่มผักตำบลป่าแดง ในการใช้ประโยชน์โรงเรือนน็อตดาวน์ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

นายวิทยา กันกา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าแดง กล่าวว่า ต้องขอบคุณทางสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ที่ให้การสนับสนุนโรงเรือนน็อคดาวน์ กับกลุ่มผักตำบลป่าแดง เพื่อจะได้ใช้ให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพต่อไป