เกษตรเพื่อชีวิต » กฟก.จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร กว่า 1 ล้านบาท

กฟก.จังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินชำระหนี้แทนเกษตรกร กว่า 1 ล้านบาท

30 พฤษภาคม 2022
271   0

Spread the love

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) สาขาจังหวัดเชียงใหม่ มอบเงินช่วยเหลือชำระหนี้แทนเกษตรกรกว่า 1 ล้านบาท แก่เกษตรกรอำเภอดอยสะเก็ดและอำเภอสันทราย หลังไม่สามารถชำระเงินคืนให้กับสหกรณ์ฯ ได้ตามสัญญา

วันนี้ (30 พ.ค. 65) นายนิยม สุวรรณประภา หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ (กฟก.) ได้มอบเงินจำนวน 367,586.54 บาท ให้กับสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร (กรณีหนี้ใช้บุคคลค้ำประกัน) อำเภอดอยสะเก็ด จำนวน 3 ราย โดยมีนายเอกนรินทร์ เศรษฐสินธ์ ผู้ช่วยผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา เป็นผู้รับมอบเงิน ซึ่งเดิมเกษตรกรได้กู้ยืมเงินกับสหกรณ์ฯ โดยใช้บุคคลค้ำประกัน แต่ไม่สามารถชำระเงินคืนให้กับสหกรณ์ฯ ได้ตามสัญญา

นอกจากนี้สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ (กฟก.) ยังได้มอบเงินจำนวน 644,357.92 บาท เพื่อชำระหนี้แทนเกษตรกร อำเภอสันทราย จำนวน 2 ราย ให้กับ สหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด โดยมีนางพัชราภรณ์ นาระทะ ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรสันทราย จำกัด เป็นผู้รับมอบเงิน โดยสหกรณ์ฯ ได้ส่งมอบโฉนดที่ดิน ซึ่งเป็นหลักประกันการกู้ยืมเงินของเกษตรกร จำนวน 3 แปลง เนื้อที่   2  ไร่   40 ตารางวา ให้กับ หัวหน้าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการโอนที่ดินตามกฎหมายแล้ว

โดยเกษตรกรทั้ง 5 ราย ได้ยื่นเรื่องขอความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาหนี้สิน กับ สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ และได้รับการช่วยเหลือในการชำระหนี้แทนเกษตรกร ทั้งนี้เกษตรกรทั้ง 5 ราย ได้ทำสัญญารับภาระหนี้กับสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ระยะเวลา 20 ปี โดยไม่มีดอกเบี้ย