พากินพาเที่ยว » แม่ฮ่องสอน ชุมชนท่องเที่ยวในเมืองปายถอดยทเรียนปัญหาขยะ เตรียมพร้อมรับท่องเที่ยวกรีนซีซั่นหลังผ่อนปรนมาตรการโควิด

แม่ฮ่องสอน ชุมชนท่องเที่ยวในเมืองปายถอดยทเรียนปัญหาขยะ เตรียมพร้อมรับท่องเที่ยวกรีนซีซั่นหลังผ่อนปรนมาตรการโควิด

28 พฤษภาคม 2022
239   0

Spread the love

แม่ฮ่องสอน ชุมชนท่องเที่ยวในเมืองปายถอดยทเรียนปัญหาขยะ เตรียมพร้อมรับท่องเที่ยวกรีนซีซั่นหลังผ่อนปรนมาตรการโควิด


ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมกันถอดบทเรียนโครงการคัดแยกขยะในชุมชนบ้านใหม่สหสัมพันธ์ ม.7 ต.เวียงใต้ ซึ่งเป็นหมู่บ้านหลักของการท่องเที่ยวเมืองปาย หลังจากที่ผ่านมาพบว่าการเติบโตของการท่องเที่ยวก็มีปัญหาของการเพิ่มขึ้นของขยะมากตามขึ้นไปด้วย ในขณะที่ต้องมีพื้นที่และระบบการจัดการกับขยะที่เพิ่มขึ้นนั้น ยังไม่สามารถดำเนินการได้เต็มรูปแบบ ส่วนหนึ่งมาจากขาดความเข้าใจของชุมชน นับตั้งแต่การคัดแยก จัดเก็บขยะ รวมถึงการบริหารจัดการด้านงบประมาณ หลังการดำเนินการครั้งนี้และมีโครงการ สสส. เข้ามาร่วมดำเนินการ ทุกฝ่ายคาดหวังว่าจะเป็นการปรับรูปแบบทั้งระบบให้พร้อมสำหรับการรับมือด้านการท่องเที่ยวในช่วงหน้าฝนหรือ Green Season ที่มีผลพวงมาจากการผ่อนผันมาตรการป้องกันโควิด 19 ทำให้ขณะนี้พบเห็นกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเพิ่มมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด