ข่าวภาคเหนือ » อบจ.แม่ฮ่องสอน มอบแอลกอฮอล์ 75 % ให้หมู่บ้าน ชุมชน หย่อมบ้าน ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19

อบจ.แม่ฮ่องสอน มอบแอลกอฮอล์ 75 % ให้หมู่บ้าน ชุมชน หย่อมบ้าน ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19

28 พฤษภาคม 2022
169   0

Spread the love

อบจ.แม่ฮ่องสอน มอบแอลกอฮอล์ 75 % ให้หมู่บ้าน ชุมชน หย่อมบ้าน ตามโครงการสร้างภูมิคุ้มกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

อบจ.แม่ฮ่องสอน ได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการโรคติดต่อ จ.แม่ฮ่องสอน ให้จัดหาแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่อาจมีการระบาดเป็นกลุ่มก้อน ทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสูงขึ้น ภายหลังจากเทศกาลสงกรานต์ และหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการของ ศบค. ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้มากขึ้น


นายอัครเดช วันไชยธนวงศ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้ให้ความเห็นชอบและอนุมัติให้จัดหา แอลกอฮอล์ 75% สำหรับฆ่าเชื้อโรค จำนวน 1,700 แกลลอน (ขนาดบรรจุ แกลลอนละ 5 ลิตร) เพื่อมอบให้หมู่บ้าน ชุมชน หย่อมบ้าน ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน 415 หมู่บ้าน 28 ชุมชน และ 367 หย่อมบ้าน รวม 810 แห่ง ๆ ละ 2 แกลลอน เพื่อใช้ในกิจกรรรมสาธารณประโยชน์และกิจกรรมป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งเป็นการบูรณาการร่วมกันระหว่าง อบจ.แม่ฮ่องสอน กับผู้นำชุมชน ในการทำงานด้านสาธารณสุข เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลกันและกัน ในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด 19 และที่เหลืออีก 80 แกลลอน จะนำมาใช้ในภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยได้มีการดำเนินการส่งมอบแอลกอฮอล์ให้หมู่บ้าน ชุมชน หย่อมบ้าน แต่ละตำบล ในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา  การดำเนินการดังกล่าว เป็นอีกหนึ่งมาตรการในการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในพื้นที่ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ยังคงพบการแพร่ระบาดอยู่ แม้จะเป็นช่วงขาลงก็ตาม