พากินพาเที่ยว » รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน นำร่อง 7 วัด

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน นำร่อง 7 วัด

28 พฤษภาคม 2022
191   0

Spread the love

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน


นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและร่วมกับ นายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นางอัญชลี บุญณราช รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชีงใหม่ภาคส่วนราชการ และหน่วยงานพันธมิตรในโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน(วัด) ด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูงและพลังงานแสงอาทิตย์ หรือ “เชียงใหม่ Light Up” ภายใต้แนวคิด เสน่ห์วันวานเมืองเหนือ @ท่าแพ ณ ลานประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งเยี่ยมชมวัดนำร่องทั้ง 7 แห่ง บนเส้นทางถนนคนเดินท่าแพ (ถนนราชดำเนิน)


ด้วยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือโครงการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวด้านศาสนสถาน(วัด) ด้วยระบบไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูงและพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับองค์บริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่ และสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จึงให้การสนับสนุนงบประมาณเพื่อการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างประสิทธิภาพสูง และพลังงานแสงอาทิตย์ ประกอบด้วย โคมส่องสว่างชนิด LED และระบบโซลาร์เซลล์ ภายในวัดนำร่อง 7 แห่ง บนเส้นทางถนนคนเดินท่าแพ (ถนนราชดำเนิน) ได้แก่ วัดหมื่นล้าน วัดพันอ้น วัดสำเภา วัดพันเตา วัดชัยพระเกียรติ วัดทุงยู และวัดศรีเกิด ซึ่งจะได้มีการวางแนวทางดำเนินงานในศาสนสถานอื่น ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ อีก 31 แห่ง รอบคูเมืองเชียงใหม่.

cr นิวัตร ธาตุอินจันทร์ เชียงใหม่