ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ เปิดยุทธการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า สนธิกำลังพล กว่า 400 นาย ออกปฏิบัติการลาดตระเวนในพื้นที่

เชียงใหม่ เปิดยุทธการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า สนธิกำลังพล กว่า 400 นาย ออกปฏิบัติการลาดตระเวนในพื้นที่

25 พฤษภาคม 2022
261   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ เปิดยุทธการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า สนธิกำลังพล กว่า 400 นาย ออกปราบปรามผู้กระทำผิดในขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า

วันนี้ ( 25 พ.ค. 65 ) ที่บริเวณสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดยุทธการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าจังหวัดเชียงใหม่ โดยสนธิกำลังพลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมปฏิบัติการกว่า 400 นาย

สถานการณ์การลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เริ่มทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น โดยมีลักษณะเป็นขบวนการ มีนายทุน หรือผู้มีอิทธิพลเข้ามาเกี่ยวข้อง ประกอบกับจังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ป่าสภาพสมบูรณ์มาก กว่า 9 ล้านไร่ ดังนั้นเพื่อเป็นการระงับยับยั้งหรือหยุดยั้งการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าดังกล่าว จึงต้องเปิดยุทธการป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยการสนธิกำลังกับทุกภาคส่วน ทั้งฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนประชาชนในพื้นที่ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกปักษ์รักษาทรัพยากรป่าไม้ให้คงอยู่อย่างยั่งยืน

โดยวันนี้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานปล่อยกำลังพล เพื่อป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จำนวนกว่า 400 นาย ซึ่งเป็นการสนธิกำลังจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายภาคส่วน อาทิ ปกครองอำเภอเชียงดาว, สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่), หน่วยเฉพาะกิจ กรมทหารม้าที่ 4 , กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 335, สถานีตำรวจภูธรเชียงดาว, สถานีตำรวจภูธรนาหวาย และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 พร้อมกันนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบสิ่งของยังชีพ ให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แต่ละหน่วย สำหรับใช้ในการออกลาดตระเวน เพื่อป้องกันปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และรักษาไว้ซึ่งความสมบูรณ์ของทรัพยากรป่าไม้ให้ยั่งยืนต่อไป

จากนั้น รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ไปตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติงานประจำจุดตรวจหน่วยพิทักษ์ป่าสบห้วยผาตั้ง – นกเลา เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ และได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์บินสำรวจสภาพผืนป่าซึ่งพบว่าสภาพผืนป่ายังคงความสมบูรณ์ มีทรัพยากรป่าไม้ขึ้นอย่างหนาแน่นสมควรร่วมกันอนุรักษ์ไว้สืบไป