ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่

เชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในพื้นที่

25 พฤษภาคม 2022
91   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ บูรณาการทุกภาคส่วนป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ในพื้นที่ ป้องกันขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ย้ำสร้างความเข้าใจกับประชาชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ และผลกระทบอย่างต่อเนื่อง

วันนี้ ( 25 พ.ค. 65 ) ที่ห้องประชุมสถานีวิจัยสัตว์ป่าดอยเชียงดาว นาย ประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมบูรณาการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยับยั้งขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ประชาสัมพันธ์เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนมีส่วนร่วมในการปกป้องดูแลทรัพยากรป่าไม้อย่างยั่งยืน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาถึงแนวทางการแก้ปัญหาการลักลอบตัดไม้ทำลายป่า โดยให้มีการบูรณาการปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามอย่างเป็นรูปธรรม โดยสนธิกำลังจากทุกภาคส่วนซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับฝ่ายปกครอง ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงผู้นำชุมชน และประชาชนในพื้นที่ จัดตั้งจุดตรวจ จุดสกัด และจัดชุดลาดตระเวนในพื้นที่ที่เสี่ยงต่อการลักลอบตัดไม้ รวมทั้งให้มีการประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจกับราษฎรให้มากขึ้น ตระหนักให้ประชาชนเห็นความสำคัญเกิดความรักความหวงแหน และเห็นคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้ ขณะเดียวกันให้มีการจัดตั้งแนวร่วมภาคประชาชนหรือสร้างเครือข่ายด้านการอนุรักษ์ พร้อมกับส่งเสริมอาชีพสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน ตลอดจนการรายงานความก้าวหน้าเป็นประจำ

รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัจจุบันไม้มีค่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่มีจำนวนลดลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งพื้นที่ป่าของจังหวัดเชียงใหม่เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำปิงที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของประชาชน ดังนั้นเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนจึงจำเป็นที่จะต้องเข้ามาป้องกันและปราบปรามเพื่อปิดช่องโหว่ไม่ให้ผู้กระทำผิดกฎหมายเข้ามาตัดไม้ทำลายป่า โดยเน้นย้ำในเรื่องการสร้างความเข้าใจร่วมกับประชาชนทุกคน รวมถึงชาวบ้านที่มีอาชีพเกี่ยวเนื่องกับพื้นที่ป่าให้ทราบถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาอย่างจริงจังและต่อเนื่อง