คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจ » เทศบาลตำบลร้องกวาง “ก้าวล้ำ” ให้บริการชาวบ้าน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

เทศบาลตำบลร้องกวาง “ก้าวล้ำ” ให้บริการชาวบ้าน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

24 พฤษภาคม 2022
243   0

Spread the love

เทศบาลตำบลร้องกวาง “ก้าวล้ำ” ให้บริการชาวบ้าน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue

ตามที่ เทศบาลตำบลร้องกวาง อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ บริหารงานโดย นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง ก้าวล้ำชนิดรุดหน้า โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาบริการประชาชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนเพิ่มมากขึ้น

นายพิพัฒน์ ซื่อทรงธรรม นายกเทศมนตรีตำบลร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ กล่าวว่า ทางเทศบาลตำบลร้องกวาง ได้เพิ่มช่องทางการให้บริการแก่พี่น้องประชาชน ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ผ่านทางระบบ Line


สำหรับในการจัดทำแพลตฟอร์ม Traffy Fondue ผ่านทางระบบ Line เพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการแจ้งเหตุต่าง ๆ และสามารถติดตามการดำเนินการผ่านระบบ Line ได้ เพียงสแกน QRcode เข้าใช้งานแพลตฟอร์ม Traffy Fondue สามารถแจ้งเหตุผ่านระบบ Line ได้ทันที สะดวก รวดเร็ว ตรวจสอบได้

และทางเทศบาลตำบลร้องกวาง มีการแจ้งประชาสัมพันธ์จากงานกีฬาและนันทนาการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลร้องกวาง ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการสนามกีฬาระดับอำเภอ(หน้าสถานีพัฒนาที่ดิน จ.แพร่) สแกนQR-Code เพื่อจัดทำสถิติการใช้บริการสนามกีฬาระดับอำเภอและจะได้หาแนงทางในการพัฒนาสนามกีฬาให้ก้าวหน้าต่อไปอีกด้วย

cr ธีรพงษ์ ธงออน/แพร่