ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ สรุปการดำเนินงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นไปตามเป้าหมาย

เชียงใหม่ สรุปการดำเนินงานศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นไปตามเป้าหมาย

24 พฤษภาคม 2022
121   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ สรุปผลการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ทั้งจุดความร้อน พื้นที่เผาไหม้ และจำนวนวันที่ค่าคุณภาพอากาศเกินมาตรฐานลดลง เตรียมพร้อมถอดบทเรียนและวางแผนรับมือสถานการณ์ในปีหน้า

วันนี้ (24 พ.ค. 65) ที่ห้องประชุม 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายอารุณ ปินตา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ นายอิสระ ศิริไสยาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนผู้แทนภาคประชาสังคม คือ มูลนิธิสภาลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกันแถลงผลการดำเนินงานของศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565 ในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ว่า นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 23 พฤษภาคม 2565 ที่ผ่านมา จังหวัดเชียงใหม่ พบจุดความร้อน (Hotspot) สะสม 2,565 จุด ลดลงจากค่าเฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง ถึงร้อยละ 83.45 ส่วนพื้นที่เผาไหม้พบ จำนวน 380,192 ไร่ ขณะที่สถานการณ์ค่าคุณภาพอากาศพบเกินค่ามาตรฐานเพียง 40 วัน ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ในการลดจุดความร้อน พื้นที่เผาไหม้ และค่าคุณภาพอากาศ ทั้งนี้เป็นผลจากความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน และการบริหารจัดการเชื้อเพลิงในพื้นที่ รวมถึงการประกาศช่วงเวลาห้ามเผาในที่โล่งทุกชนิด

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ทั้งในระดับจังหวัดและในระดับอำเภอ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สนับสนุนสถานที่จัดตั้งศูนย์บัญชาการฯ ระบบฐานข้อมูลและเว็บไซต์ เพื่อเป็นศูนย์ข้อมูลกลางในการบริหารจัดการไฟป่า หมอกควัน และมลพิษด้านอากาศของจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมสนับสนุนงบประมาณอีกกว่า 13 ล้านบาท ตลอดจนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ทั้งเครื่องเป่าลมแบบสะพายหลัง เรือตรวจการณ์เคลื่อนที่เร็ว เสบียงอาหาร ฯลฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ดับไฟป่า และหมู่บ้านต่างๆ ที่มีเขตพื้นที่ติดกับป่าเพื่อใช้ในภารกิจลาดตระเวน และภารกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ยังได้ร่วมมือกับภาคเอกชนและภาคประชาชนในการร่วมแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ ในการขับเคลื่อนเชียงใหม่โมเดล รับซื้อเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร นำไปแปรรูปสร้างมูลค่าให้แก่เกษตรกร ลดการเผาเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร รวมถึงดำเนินการทำแนวกันไฟรอบดอยสุเทพ เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า โดยร่วมกับพี่น้องม้งดอยปุยและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนมีการผลักดันให้เกิดความตระหนักในการร่วมลดควันดำ ฝุ่นควันพิษของภาคประชาสังคม โดย สภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม่ เช่น กิจกรรมบ้านลดฝุ่น และลดควันดำจากรถสาธารณะ โดยร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ตรวจเช็ครถควันดำแก่รถขนส่งสาธารณะในเขตตัวเมืองเชียงใหม่

ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วน ที่ให้ความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ จนสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้มีความเข้าใจในบริบทการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของพี่น้องประชาชน ว่าจะต้องมีการเตรียมพื้นที่ก่อนการเพาะปลูก ซึ่งการบริหารเชื้อเพลิงนั้นจะต้องทำการขออนุญาตผ่านทางพื้นที่รับผิดชอบ และแอปพลิเคชั่น Fire-D โดยจังหวัดเชียงใหม่จะทำการพิจารณาอนุญาต โดยคำนึงถึงค่าคุณภาพอากาศ ทิศทางลม และปัจจัยอื่นๆ ร่วมด้วย โดยพบว่า ปีนี้มีพื้นที่ขอรับการบริหารจัดการเชื้อเพลิงน้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา โดยจะนำผลการทำงานของศูนย์บัญชาการหมอกควันไฟป่าในปีนี้ ไปร่วมกันถอดบทเรียน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม่ที่ยั่งยืนต่อไป ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดแนวคิดจะเริ่มดำเนินการเปิดศูนย์บัญชาการหมอกควันไฟป่า อีกครั้ง ตั้งแต่ช่วงเดือนตุลาคม นี้ เพื่อเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันที่จะเกิดขึ้นในปีหน้า