ข่าวภาคเหนือ » มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ (Chiang Mai Beat The Haze Charity Run)

มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ (Chiang Mai Beat The Haze Charity Run)

24 พฤษภาคม 2022
131   0

Spread the love

มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ เตรียมจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ (Chiang Mai Beat The Haze Charity Run) 25 มิถุนายน นี้ ปลูกฝังให้ประชาชนรักผืนป่า ร่วมแก้ไขปัญหาฝุ่นควัน เพื่อลมหายใจของพี่น้องชาวเชียงใหม่

วันนี้ ( 24 พ.ค. 65 ) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายไพรัช โตวิวัฒน์ ประธานมูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ ร่วมกับ นายชัชวาลย์ ทองดีเลิศ ประธานคณะกรรมการอำนวยการสภาลมหายใจ และนางปลายอ้อ ทองสวัสดิ์ คณะฯ ร่วมแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ ของจังหวัดเชียงใหม่ ประเด็นการจัดกิจกรรมวิ่งการกุศลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ (Chiang Mai Beat The Haze Charity Run) เพื่อหาทุนสมทบการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม

นายไพรัช โตวิวัฒน์ กล่าวว่า มูลนิธิเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ เป็นองค์กรสนับสนุนเครือข่ายที่ทำงานแก้ปัญหาฝุ่นควัน โดยในวันที่ 25 มิถุนายน 2565 จะมีการจัดกิจกรรม “วิ่งการกุศลเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ Chiangmai Beat The Haze Charity Run” ขึ้น ที่บริเวณโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อระดมทุนให้เครือข่ายของสภาลมหายใจเชียงใหม่ได้ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมและฝุ่นควันของจังหวัดเชียงใหม่ โดยจะจัดกิจกรรมวิ่ง ผ่านเส้นทางธรรมชาติที่สวยงามในพื้นที่ป่าเชิงเขา ดอยสุเทพ-ปุย แบ่งการแข่งขันเป็น 3 ประเภท คือ ประเภทที่ 1 Hazy Twenty ประเภทเดี่ยว ระยะทาง 20 กิโลเมตร เป็นการวิ่งระยะไกลบนเชิงดอยสุเทพ ไต่ระดับความสูงกว่า 600 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล ประเภทที่ 2 วิ่ง Fun Run : Dusty Five ประเภทเดี่ยว เป็นการวิ่งระยะทาง 5 กิโลเมตร ท่ามกลางธรรมชาติป่าเชิงดอยสุเทพ และประเภทที่ 3 การวิ่ง Activity : The Tree Hunting ซึ่งเหมาะสำหรับเด็ก เยาวชน และผู้ที่มาวิ่งแบบครอบครัว โดยตลอดเส้นทางการวิ่งจะมีกิจกรรมฐานเรียนรู้ และนันทนาการกลางแจ้งท่ามกลางธรรมชาติ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้สัมผัส เข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างผู้คนกับดอยสุเทพ ระบบนิเวศและปัญหาฝุ่น PM2.5 อย่างใกล้ชิด

โดยหลังกิจกรรมวิ่งจะมีการเชิญชวนร่วมกิจกรรม “โครงการปลูกต้นไม้แนวกันชนรอบพื้นที่ดอยสุเทพเพื่อเพิ่มการกักเก็บคาร์บอนฯ” ร่วมกับชุมชนและหน่วยวิจัยการฟื้นฟูป่า (FORRU) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้นักวิ่งทุกคนได้มีส่วนร่วมในการปลูกต้นไม้ตามแนวกันชนรอบพื้นที่ดอยสุเทพ โดยจะนำพันธุ์ไม้ที่หลากหลายและสอดคล้องกับระบบนิเวศในแต่ละพื้นที่มาปลูก เน้นการมีส่วนร่วมระหว่างชุมชนและสาธารณชน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการแก้ไขและบรรเทาปัญหาการเกิดไฟป่าและหมอกควัน PM2.5

ทั้งนี้ผู้ที่สนใจสมัครวิ่งและเข้าร่วมกิจกรรม สามารถเข้าดูรายละเอียดและสมัครได้ที่ Facebook : วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่ หรือ Website : https://beatthehaze.run ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป