เกษตรเพื่อชีวิต » ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรฯหาแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือ ปี 2565

ที่ปรึกษา รมต.กระทรวงเกษตรฯหาแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือ ปี 2565

23 พฤษภาคม 2022
217   0

Spread the love

ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขึ้นเหนือหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ ปี 2565 ช่วยเหลือเกษตรกรชาวสวนลำไย

วันนี้ ( 23 พ.ค. 65 ) ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมแนวทางการบริหารจัดการผลไม้ภาคเหนือ ปี 2565 และมาตรการเยียวยาช่วยเหลือชาวสวนลำไยฤดูการผลิตที่ผ่านมา โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม

โดยสถานการณ์ผลผลิตลำไยในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงราย พะเยา ลำปาง ลำพูน เชียงใหม่ ตาก แพร่ และน่าน ได้รายงานผลผลิตลำไย ในปี 2564 ว่ามีผลผลิตลำไย จำนวน 940,571 ตัน และในปี 2565 มีผลผลิตลำไย จำนวน 1,072,564 ตัน เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 14.03 โดยในช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และลำพูน จะมีปริมาณลำไยออกสู่ท้องตลาดมากที่สุด

ในการนี้ที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค รวมถึงการบริหารจัดการที่จะเกิดขึ้นในฤดูกาลผลิต ปี 2565 นี้ โดยผู้แทนเกษตรกรแปลงใหญ่ได้เสนอที่ประชุมให้ภาครัฐพิจารณาเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไย ในอัตราไร่ละ 1,000 – 2,000 บาท รายละไม่เกิน 25 ไร่ พร้อมทั้งสนับสนุนด้านการลดปัจจัยการผลิต อาทิ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง เป็นต้น ขณะเดียวกันในช่วงบ่ายวันนี้จะมีการหารือเพิ่มเติมในเรื่องการตลาด และการขนส่งลำไย ร่วมกับเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เกษตรจังหวัดลำพูน นายกสมาพันธ์โลจิสติกส์ ผู้แทนด่านการค้าชายแดน ผู้จัดการโรงรวบรวม คัดแยกลำไย (ล้งลำไย) เพื่อหาแนวทางการช่วยเหลือเกษตรกรต่อไป

ทั้งนี้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า การแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุดคือการสนับสนุนให้ประชาชนหันมาบริโภคสินค้าทางการเกษตรของประเทศ สร้างวัฒนธรรมการบริโภคผลไม้ไทยให้เป็นวัฒนธรรมพื้นถิ่น โดยเน้นย้ำเรื่องการคงมาตรฐานการผลิต การจัดกลยุทธิ์ทางการตลาดให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้โดยตรง นอกจากนี้ทางภาครัฐพร้อมช่วยเหลือประชาชนทุกอาชีพ ทั้งเกษตรกร และผู้ประกอบการ ให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้