เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรเชียงใหม่เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 65 หวังพัฒนามะม่วงส่งออก

เกษตรเชียงใหม่เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 65 หวังพัฒนามะม่วงส่งออก

22 พฤษภาคม 2022
247   0

Spread the love

นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) ปี 2565 เมื่อวันศุกร์ที่ 20 เดือน พฤษภาคม ที่ผ่านมา บริเวณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เครือข่าย พัฒนาคุณภาพมะม่วงเพื่อการส่งออก หมู่ 2 ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่โดย นายสงัด บูรณภัทรโชติ นายอำเภอเชียงดาว กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงานนายฐานพัชร์ เลิศจารุอนันต์ เกษตรอำเภอเชียงดาว ผู้แทนหน่วยงานภาคีเครือข่ายร่วมบูรณาการ ผู้นำชุมชน ตลอดจนพี่น้องเกษตรกรร่วมงานดังกล่าวในครั้งนี้


ซึ่งอำเภอเชียงดาว เป็นแหล่งปลูกมะม่วงแหล่งใหญ่ของจังหวัดเชียงใหมีโดยมีพื้นที่ประมาณ 24,000 ไร่ พันธุ์ที่นิยมปลูกได้แก่ น้ำดอกไม้สีทอง โชคอนันต์ มหาชนก มันขุนศรี จินหวง และอีกหลากหลายสายพันธุ์ และผลิตมะม่วงคุณภาพที่มีชื่อเสียงของจังหวัด และถือเป็นพืชเศรษฐกิจเป็นสินค้าเกษตรหลักที่ทำรายได้ของอำเภอเชียงดาว


กรมส่งเสริมการเกษตรโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่กษตรกรได้มีการส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่มะม่วง ซึ่งอำเภอเชียงดาวร่วมโครงการดังกล่าวเมื่อปี พ.ศ.2560 โดยมีศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เป็นแหล่งถ่ายทอดความรู้การผลิตมะม่วงคุณภาพ โดยมีเกษตรกรนายแสงฟ้า ชนกเศรณี เป็นวิทยากรถ่ายทอดจากการปฎิบัติจริง ทำให้เกิดความเข้มแข็ง มีการต่อยอด ทั้งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และได้รับงบประมาณจากโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ได้รับอาคารคัดแยกและรวบรวมผลผลิต และถุงห่อมะม่วง เพื่อพัฒนาคุณภาพมะม่วงเพื่อการส่งออกอย่างแท้จริง   โดยเฉพาะในห้วงเวลานี้ผลผลิตมะม่วงจังหวัดเชียงใหม่กำลังทยอยออกสู่ตลาดจึงขอเชิญชวนช่วยกันอุดหนุนสินค้าเกษตร และในวันที่ 6-10 มิถุนายนนี้จะมีการจัดงานส่งเสริมการบริโภคมะมะม่วงคุณภาพซึ่งประกอบด้วยกิจกรรมจัดการประกวดมะม่วง และสามารถเลือกซื้อมะม่วงคุณภาพจากเกษตรกรเจ้าของสวนโดยตรง ณ บริเวณศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่