เกษตรเพื่อชีวิต » เกษตรเชียงใหม่ชวนบริโภคลิ้นจี่….ดีต้องที่เมืองฝางปลูกมากกว่า 23,000ไร่

เกษตรเชียงใหม่ชวนบริโภคลิ้นจี่….ดีต้องที่เมืองฝางปลูกมากกว่า 23,000ไร่

22 พฤษภาคม 2022
167   0

Spread the love

เกษตรเชียงใหม่ชวนบริโภคลิ้นจี่ดีต้องที่เมืองฝาง


นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ดำเนินโครงการลิ้นจี่อัตลักษณ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ โดยนายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอำเภอฝางให้ข้อมูลดำเนินงาน ที่ ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่
ลิ้นจี่ เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ปลูกปีประมาณ 43,000ไร่ พันธุ์ที่เกษตรกรปลูก ได้แก่ พันธุ์จักรพรรดิ พันธุ์ฮงฮวย พันธุ์อื่นๆเช่น กิมเจง โอวเฮี๊ยะ ซึ่งอำเภอฝางเป็นอำเภอที่มีพื้นที่ปลูกมากที่สุดจำนวน 23,000ไร่ กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ และดำเนินการโครงการพืชอัตลักษณ์ในพืชลิ้นจี่จักรพรรดิ์ เพราะมีลักษณะเด่น คือ ต้องการอากาศเย็นชักนำการออกดอกและติดผล ผลลูกใหญ่ รูปทรงหัวใจ ไหล่ยกสองข้าง เปลือกสีแดง ผิวคล้ายกำมะหยี่ เนื้อหนาฉ่ำน้ำ มีรสชาติหวานกลิ่นหอม เป็นแหล่งสุดท้ายฤดู รวมกับใช้เทคโนโลยีการห่อผลผลผลิตที่ทำให้ผิวสวย ลดการใช้สารเคมี ลดโรค แมลงทำให้เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิต สินค้าที่ได้มีคุณภาพและตลาดต้องการ ที่สำคัญมูลค่าสินค้าเกษตรเพิ่มขึ้น เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น เป็นความสำเร็จของศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) และเกษตรกรแปลงแปลงใหญ่ อีกทั้งทำให้ผู้บริโภคมั่นใจว่า “ลิ้นจี่ดีต้องที่เมืองฝาง”และกำหนดจัดงานโครงการส่งเสริมพืชอัตลักษณ์ในพืชลิ้นจี่จักรพรรดิ์ขึ้นในวันที่ 7 มิถุนายน 2565


นอกจากนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันผลผลิตลิ้นจี่กำลังทยอยออกสู่ตลาดเริ่มให้ผลผลิตช่วงเดือน พฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน มากที่สุดในเดือนมิถุนายน โดยเริ่มตั้งแต่อำเภอเมือง และไชยปราการ ฝาง แม่อาย โดยราคาบริโภคสดอยู่ที่กิโลกรัมละ 35 บาท ส่วนลิ้นจี่ตระกร้าขาวส่งโรงงานอยู่ที่ 18-20 บาทต่อกิโลกรัม เกษตรกรบางส่วนที่อำเภอไชยปราการต่อยอดทำตลาดออนไลน์ อีกช่องทางหนึ่งจึงขอเชิญชวนผู้บริโภคช่วยอุดหนุนเกษตรกร และสนับสนุนสินค้าของเกษตรกรไทย หากสนใจสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ 053112478