ข่าวภาคเหนือ » แม่ทัพน้อยที่ ๓ /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยและจุดบริการประชาชน ระบุ ปี 64 จัดกำลังสกัดยาเสพติดในพื้นที่ 4 จังหวัด 870 เป้าหมาย

แม่ทัพน้อยที่ ๓ /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยและจุดบริการประชาชน ระบุ ปี 64 จัดกำลังสกัดยาเสพติดในพื้นที่ 4 จังหวัด 870 เป้าหมาย

14 เมษายน 2021
253   0

Spread the love

แม่ทัพน้อยที่ ๓ /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยและจุดบริการประชาชน ระบุ ปี 64 จัดกำลังสกัดยาเสพติดในพื้นที่ 4 จังหวัด 870 เป้าหมาย

พล.ท.บุญยืน  อินกว่าง แม่ทัพน้อยที่ ๓ /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือพร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมหน่วยกองบังคับการควบคุมศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1 ที่ โรงเรียนบ้านยะโป๋  ตำบลแม่นาเติง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือน ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือที่ 1  ป้อมตำรวจ ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  เพื่อมอบนโยบายและให้คำแนะนำการปฏิบัติงานให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน หน้าค่ายโสณบัณฑิตย์ จุดตรวจร่วมแม่ปิง อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยสาธารณสุขอำเภอปายได้มาคัดกรองประชาชนที่เดินทางเข้าพื้นที่อำเภอปาย ต้องแสกนแอปพลิเคชั่น “สวัสดีแม่ฮ่องสอน” จากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมจุดบริการประชาชน โครงการหลวงห้วยลึก ตำบลปิงโค้ง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 พร้อมให้คำแนะนำการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด –19 และได้มอบเครื่องอุปโภคบริโภค เจลแอลกอฮอล์  ให้กับเจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชน

แม่ทัพน้อยที่ ๓ /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวว่า  ในส่วนของการแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนนั้น จากนโยบายและสั่งการของนายกรัฐมนตรี ให้ สำนักงาน ป.ป.ส. และหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านยาเสพติด ดำเนินการขยายผลและยึดทรัพย์ของกลุ่มขบวนการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม   ในปี 64 ศูนย์ปฏิบัติการบริหารการแก้ไขปัญหายาเสพติดชายแดนภาคเหนือได้มีการจัดกำลังเข้าร่วมปฏิบัติในพื้นที่ 4 จังหวัด โดยมีการปฏิบัติ 870 เป้าหมาย รวมมูลค่ากว่า 500 ล้านบาท   ตลอดจนการตรวจสถานประกอบการขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 64จัดกำลังร่วมเข้าตรวจสอบไปแล้ว 46 แห่ง