ข่าวภาคเหนือ » บก.คฟป.ทภ.3 สน.จัดชุดลาดตระเวนสกัดไฟป่าพร้อมสรา้งฝายชะลอน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

บก.คฟป.ทภ.3 สน.จัดชุดลาดตระเวนสกัดไฟป่าพร้อมสรา้งฝายชะลอน้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

10 กุมภาพันธ์ 2022
328   0

Spread the love

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ฝ่ายความมั่นคง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อลาดตระเวน เฝ้าระวังการดับไฟ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่เสี่ยงของจังหวัดเชียงใหม่อย่างต่อเนื่อง ขณะนี้ปีนี้สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันของจังหวัดยังไม่มีความรุนแรงเหมือ 2 ปีที่ผ่านมา


จากข้อมูลที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้าเก็บรวบรวมตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64 – 9 ก.พ.65 พบว่า จังหวัดเชียงใหม่เกิดจุดความร้อนสะสม จำนวน 594 จุด ลดลงจากปี 64 ( 1,721 ) จำนวน1,127 จุด คิดเป็น 65.49 % และหากเปรียบเทียบกับปี 63 ( 3,062 ) ลดลง 2,468 จุด คิดเป็น 80.60 % ขณะที่ชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่ามณฑลทหารบกที่ 33 ร่วมกับปลัดอำเภอแม่แจ่ม , ฝ่ายปกครองอำเภอแม่แจ่ม และเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้แม่แจ่ม ออกลาดตะเวนในพื้นที่รับผิดชอบ ตรวจพบไฟป่า และได้เข้าดับไฟป่ารายทางบริเวณ ถนนหลวงหมายเลข1088 กม.3 มีพื้นที่เสียหายประมาณ 1 ไร่

ส่วนชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่ากองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 จัดกำลังร่วมกับเจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่า บ้านแม่คะ ต.สันต้นดู่ อ.ฝาง สร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ 1 ฝาย และร่วมกับหน่วยป้องกันรักษาป่า บ้านแม่แหลง ต.แม่สาว อ.แม่อาย ร่วมกันสร้างฝายชะลอน้ำในพื้นที่ ตามนโยบายแม่ทัพภาคที่ 3 เพื่อป้องกันการเกิดไฟป่า