สกู๊ปพิเศษ » ขับเคลื่อนความร่วมมือไทย – ลาว สกัดขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติภายใต้อธิปไตยของแต่ละฝ่าย

ขับเคลื่อนความร่วมมือไทย – ลาว สกัดขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติภายใต้อธิปไตยของแต่ละฝ่าย

10 กุมภาพันธ์ 2022
285   0

Spread the love

จากการที่กองกำลังผาเมือง ได้มีการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย – ลาว พื้นที่ภาคเหนือของไทย กับ แขวงภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน เมื่อ 19 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมา เพื่อป้องกันและสกัดกั้นความเคลื่อนไหวของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติภายใต้อธิปไตยของแต่ละฝ่าย


ที่ผ่านมา พล.ต. นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมือง/หัวหน้าชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดนไทย–ลาว 5 จังหวัดภาคเหนือ ประธานฝ่ายไทย และคณะ ได้เข้าร่วมประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ ไทย – ลาว ระหว่าง กองบัญชาการทหาร แขวงบ่อแก้ว กับ กองกำลังผาเมือง ครั้งที่ 2/65 ที่ห้องประชุมด่านสากลสะพานมิตรภาพ ลาว – ไทย แห่งที่ 4 เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมีหัวหน้าการทหาร กองบัญชาการทหาร แขวงบ่อแก้ว เป็นประธานฝ่ายลาว เพื่อหารือแนวทาง และเตรียมการลาดตระเวนร่วมกันตามลำแม่น้ำโขง ซึ่งครั้งนี้กองกำลังผาเมือง กับ แขวงบ่อแก้ว มีการพัฒนาความสัมพันธ์ในทุกระดับที่จะก่อให้เกิดความมั่นคงในพื้นที่ตามแนวชายแดน และเกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามแนวชายแดน ไทย – ลาว ด้วยมาตรการที่ถูกต้องและเหมาะสม บนพื้นฐานของความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พร้อมทั้งผลักดัน ให้เกิดความร่วมมือในด้านต่างๆ และจากการประชุมในครั้งที่ผ่านมาได้มีการเสนอแนวทางในการปฏิบัติร่วมกันในหลายประการ ที่ทางกองกำลังผาเมือง ได้ดำเนินการ ไม่ว่าจะเป็น การติดตั้งไฟส่องสว่างโซล่าเซลล์ ในพื้นที่ด้านตรงข้าม ด่านตรวจน้ำเกิ๋ง จำนวน 5 จุด การเพิ่มมาตรการในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ที่ส่งผลให้ตรวจยึดและจับกุมยาเสพติด ในพื้นที่ ด้านติดกับแม่น้ำโขงได้มากขึ้น ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 จนถึงปัจจุบัน ตลอดจน การสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติด ตามชายแดนของหน่วยงานความมั่นคงของแขวงบ่อแก้ว ที่มีการจับกุมขบวนการค้ายาเสพติด ในพื้นที่แขวงบ่อแก้ว ซึ่งสามารถจับกุมยาเสพติดได้เป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ ยาบ้า 36,480,000 เม็ด, ไอซ์ 590 กิโลกรัม และเฮโรอีน 2 แท่ง


อย่างไรก็ตามความร่วมมือระหว่าง ไทย – ลาวในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น และความจริงใจ ของทั้งสองประเทศ ที่จะผลักดันให้ปัญหาตามแนวชายแดนได้รับการแก้ไขอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความยั่งยืนในอนาคต
กาญจนา เกตุทองมา รายงานจากกองทัพภาคที่ 3