ข่าวภาคเหนือ » บก.คฟป.ทภ.3 สน. บูรณาการ 22 หน่วยทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ หวังช่วยลดปัญหาการเกิดไฟป่าขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถควบคุมได้

บก.คฟป.ทภ.3 สน. บูรณาการ 22 หน่วยทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ หวังช่วยลดปัญหาการเกิดไฟป่าขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถควบคุมได้

8 กุมภาพันธ์ 2022
289   0

Spread the love

บก.คฟป.ทภ.3 สน. บูรณาการ 22 หน่วยทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ หวังช่วยลดปัญหาการเกิดไฟป่าขนาดใหญ่ที่ไม่สามารถควบคุมได้

พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เป็นประธานเปิดกิจกรรม ขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง โดยการทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ บริเวณ สนาม ฮ.พระตำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ จ.เชียงใหม่ โดยมีนายประสงค์ หล้าอ่อน ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ , นายนาวิน สิทธุสะอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 16 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 22 หน่วย จำนวน 450 คน เข้าร่วม เพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองร่วมกัน


รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า กล่าวว่า สถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันยังคงเป็นวาระแห่งชาติที่เราทุกคนต้องช่วยกันเร่งรัดแก้ไขปัญหาให้ประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด ซึ่งการทำแนวกันไฟครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองที่เป็นรูปธรรม และช่วยลดปัญหาการเกิดไฟป่าขนาดใหญ่ ที่ไม่อาจควบคุมได้ ทั้งยังเป็นการปกป้องสถานที่สำคัญของจังหวัดอีกด้วย
ด้านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดเหตุ ระยะขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรม

ด้านรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ให้การสนับสนุนการดำเนินการตามนโยบายของจังหวัดเชียงใหม่โดยบูรณาการทุกภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระยะก่อนเกิดเหตุ ระยะขณะเกิดเหตุ และหลังเกิดเหตุ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรม

สำหรับสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองของภาคเหนือล่าสุด พบว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 64 ถึง 7 ก.พ.65 เกิดจุดความร้อนสะสม 9,238 จุด เมื่อเทียบปี 64 ( 16,908 ) ลดลง 7,670 จุด คิดเป็น 45.36 % เมื่อเทียบปี 63 ( 35,995 ) ลดลง 26,757 จุด คิดเป็น 74.34 % ซึ่งส่วนใหญ่พบในจังหวัดอุตรดิตถ์ เชียงราย ลำปางและจังหวัดนครสวรรค์ และเกิดในพื้นที่ป่าสงวน พื้นที่ป่าอนุรักษ์ พื้นที่เกษตร และพื้นที่เขต สปก.


อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมา กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ได้จัดชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 15 ชุดลงพื้นที่ในการทำแนวกันไฟ และประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึกลดการเผาในชุมชน พร้อมร่วมสร้างฝายในพื้นที่ป่าเพื่อสร้างความชุ่มชื้นให้ป่าต้นน้ำ เป็นการช่วยลดปัญหาไฟป่าหมอกควันได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังจัดชุดปฏิบัติการลาดตระเวนและดับไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อออกปฏิบัติการลาดตระเวน เฝ้าระวังการดับไฟ ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย ในพื้นที่เสี่ยงทั้งจังหวัด