ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ เตรียม “Kick off วัคซีนละอ่อนน้อยเจียงใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” 7 ก.พ. นี้

เชียงใหม่ เตรียม “Kick off วัคซีนละอ่อนน้อยเจียงใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” 7 ก.พ. นี้

6 กุมภาพันธ์ 2022
160   0

Spread the love

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม เด็ก 5-11 ปี ในกิจกรรม “Kick off วัคซีน ละอ่อนน้อยเจียงใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” 7 กุมภาพันธ์ นี้ กำชับทุกโรงเรียนที่เปิด On Site เคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรค และปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ติดเชื้อ ตามที่นำเสนอขออนุมัติเปิดเรียนกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดฯ

 

สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ วันนี้ (6 ก.พ. 65) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่ม 194 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 8 ราย ได้แก่ กรุงเทพมหานคร 4 ราย ลำปาง แม่ฮ่องสอน สุราษฎร์ธานี และเชียงราย จังหวัดละ 1 ราย ส่วนอีก 186 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด

โดยขณะนี้มีคลัสเตอร์ที่ยังต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิด ประกอบด้วย 1. คลัสเตอร์บริษัทนิ่มเอ็กซ์เพรส สาขาฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตรวจ RT-PCR พบรายใหม่ เพิ่ม 8 ราย ยอดรวมทั้งหมด 11 ราย เป็นการสัมผัสในสถานที่ทำงาน 2. คลัสเตอร์งานศพ หมู่ที่ 8 ตำบลสบเปิง อำเภอแม่แตง ตรวจ RT-PCR พบ 4 ราย และตรวจ ATK พบ 1 ราย เป็นการระบาดในชุมชนกลุ่มผู้ไปร่วมงานศพ 3. คลัสเตอร์บริษัท ฮอนด้า จำกัด สาขาสี่แยกสนามบิน ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ พบจากการตรวจ RT-PCR 2 ราย ATK 3 ราย เป็นการระบาดในสถานที่ทำงาน 4. คลัสเตอร์บริษัทเซ้งเก้อร์ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นการระบาดในที่ทำงานเช่นเดียวกัน 5. คลัสเตอร์ในโรงเรียน วันนี้พบผู้ติดเชื้อในโรงเรียนกระจายไปหลายโรงเรียน และหลายอำเภอ โดยมีคลัสเตอร์ที่เป็นกลุ่มก้อน 2 โรงเรียน คือ โรงเรียนพิงครัตน์ พบ 2 ราย และโรงเรียนวชิรวิทย์ แผนกประถมศึกษา พบเพิ่ม 1 ราย ยอดรวม 2 ราย ซึ่งเป็นการแพร่ระบาดในกลุ่มนักเรียน อยู่ระหว่างการสอบสวน และควบคุมโรค และ 6. คลัสเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับร้านที่อนุญาตให้เปิดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เป็นทั้งพนักงานร้าน และลูกค้า จำนวน 3 ร้านด้วยกัน ได้แก่ ร้าน The Toy (พบผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเข้าไปใช้บริการวันที่ 30 มกราคม 2565) พบเพิ่ม 4 ราย ยอดรวม 10 ราย, ร้านเลอเนิร์ฟ Café (พบผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเข้าไปใช้บริการวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565) พบใหม่ 3 ราย และร้านฉลุย (พบผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเข้าไปใช้บริการวันที่ 31 ม.ค. 65) พบเพิ่ม 2 ราย ยอดรวม 3 ราย โดยขณะนี้ทีมควบคุมโรคอำเภอทุกอำเภอที่เกิดคลัสเตอร์ ได้ลงพื้นที่ควบคุม ป้องกันโรค และคัดแยกกลุ่มเสี่ยงสูงเข้าตรวจคัดกรอง และให้กลุ่มเสี่ยงต่ำสังเกตอาการเรียบร้อยแล้ว

ขณะที่การติดเชื้อในครอบครัว พบเพิ่มหลายราย จาก 6 ครอบครัว ส่วนผู้ติดเชื้อจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า พบมากขึ้นทุกวัน โดยวันนี้พบมากถึง 90 ราย แสดงให้เห็นว่าการป้องการตัวของประชาชนเริ่มลดน้อยลง ทำให้ไม่ระมัดระวังตัว ป้องกันตนเองไม่ดี จึงมีการสัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้ามากขึ้น ซึ่งจะกลายเป็นผู้ติดเชื้อต่อมาภายหลัง และถ้ากักตัวไม่เคร่งครัด ก็จะทำให้คนในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดมีผลบวกตามมาอีก ส่วนผู้ติดเชื้อที่อยู่ระหว่างการสอบสวน และเชื่อมโยงกับคลัสเตอร์ต่าง ๆ มีจำนวน 48 ราย

ทั้งนี้ จากข้อมูลคลัสเตอร์ต่างๆ พบว่ามีการติดเชื้อในกลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี และ 15-25 ปี ซึ่งมาจากคลัสเตอร์ที่พบการระบาดในโรงเรียนมากขึ้น จึงขอกำชับให้ทุกโรงเรียนที่เปิดเรียนแบบ On Site เคร่งครัดในมาตรการป้องกันโรคอย่างเต็มที่ และต้องปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้ติดเชื้อในสถานศึกษา ตามที่นำเสนอขออนุมัติเปิดเรียน On Site กับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างเคร่งครัด ส่วนสถานประกอบการต่างๆ ต้องเคร่งครัดในการดำเนินงานตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร (COVID Free Setting) ทั้งด้านผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และด้านสิ่งแวดล้อม

โดยในวันพรุ่งนี้ (7 ม.ค. 65) จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดเริ่มดำเนินการ “Kick off วัคซีน ละอ่อนน้อยเจียงใหม่ ปลอดภัยจากโควิด 19” เพื่อฉีดวัคซีน Pfizer ฝาสีส้ม สำหรับเด็ก 5-11 ปี ณ โรงเรียนศรีสังวาลย์ อำเภอสันทราย และจะดำเนินการฉีดในเด็กที่มีประวัติเสี่ยงทุกคนที่รักษาในโรงพยาบาลทุกแห่งของจังหวัดเชียงใหม่เป็นลำดับแรก และจะเริ่มฉีดในเด็กนักเรียนชั้น ป. 6 ก่อนในสัปดาห์หน้า ณ โรงเรียนต่างๆ โดยไม่ต้อง Walk in เข้ามาที่ศูนย์ฉีด และรณรงค์ฉีดต่อในชั้นอื่นๆ ในสัปดาห์ต่อไป จนครบนักเรียนในระบบการศึกษา และก็จะต่อด้วยนักเรียนนอกระบบการศึกษา