ข่าวภาคเหนือ » ฉก.ม.4 ฝึกทบทวนการปฏิบัติภารกิจร่วมกับอากาศยาน ฮ.ท.145 (Air Ambulance) ในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศในพื้นที่อำเภอชายแดน

ฉก.ม.4 ฝึกทบทวนการปฏิบัติภารกิจร่วมกับอากาศยาน ฮ.ท.145 (Air Ambulance) ในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศในพื้นที่อำเภอชายแดน

1 กุมภาพันธ์ 2022
133   0

Spread the love

ฉก.ม.4 ฝึกทบทวนการปฏิบัติภารกิจร่วมกับอากาศยาน ฮ.ท.145 (Air Ambulance) ในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศในพื้นที่อำเภอชายแดน

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ฝึกทบทวนการปฏิบัติภารกิจ ร่วมกับอากาศยาน ฮ.ท.145 (Air Ambulance) ในการจำลองเหตุการณ์การฝึกลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉินทางอากาศ, การจัดทำสนามเฮลิคอปเตอร์ฉุกเฉิน ในพื้นที่รับผิดชอบ อำเภอเวียงเเหง เเละ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการฝึกลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน กับอากาศยานจริง ,ฝึกการปฏิบัติงานของกำลังพลตามแนวชายแดน ร่วมกับหน่วยงานสาธารณะสุข เเละหน่วยงานราชการในพื้นที่


สำหรับพื้นที่ อ.เวียงแหง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ดำเนินการฝึกทบทวนการปฏิบัติภารกิจ ร่วมกับ อสม.เวียงแหง และจนท.ศูนย์กู้ชีพ รพ.เวียงแหง เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจาก สนาม ฮ. โครงการดอยดำ ไปยังสนาม ฮ. สนามฟุตบอล สภ.เวียงแหง ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง ฯ


ส่วนพื้นที่ อ.ฝาง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 4 กองกำลังผาเมือง ดำเนินการฝึกทบทวนการปฏิบัติภารกิจ ร่วมกับ จนท.รพ.สต.อ่างขาง และจนท.ศูนย์กู้ชีพ รพ.ฝาง เคลื่อนย้ายผู้บาดเจ็บจาก สนาม ฮ. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ไปยัง สนาม ฮ. สนามกีฬาอำเภอฝาง ต.เวียง อ.ฝางฯ  ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมของบุคลากรในการลำเลียงผู้ป่วยฉุกเฉิน กับอากาศยานจริง ,กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บตามแนวชายแดนที่ห่างไกล ให้ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงที