ข่าวภาคเหนือ » กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯ จัดชุดลาดตระเวน เฝ้าระวัง ป้องกันไฟป่า ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯ จัดชุดลาดตระเวน เฝ้าระวัง ป้องกันไฟป่า ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

4 เมษายน 2021
484   0

Spread the love

กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า จัดชุดลาดตระเวน เฝ้าระวัง ป้องกันไฟป่า ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3 ในฐานะรองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ได้สั่งการให้หน่วยทหารในพื้นที่ เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติภารกิจเชิงรุกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ในพื้นที่อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งเน้นพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เกิดไฟป่าซ้ำซาก โดยให้จัดกำลังพลออกลาดตระเวน จาก กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 7 ร่วมกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงของอำเภอเชียงดาว เจ้าหน้าที่ป่าไม้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว ประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติ ในการเฝ้าระวัง ป้องกันแก้ไขปัญหาไฟป่า บริเวณพื้นที่บ้านแม่ก๋อน ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเชียงดาว เป็น 1 ในพื้นที่เฝ้าระวัง 9 ดอย ตามนโยบายของกองทัพภาคที่ 3

ทั้งนี้จากรายงานการตรวจวัดคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคเหนือเช้าวันนี้ ภาคเหนือ 17 จังหวัด มีค่า PM ๒.๕ ระหว่าง 23 – 253 มคก./ลบ.ม., ค่า PM ๑๐ ระหว่าง 48 – 299 มคก./ลบ.ม. และค่า AQI ระหว่าง 23 – 363 มคก./ลบ.ม. ซึ่งคุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับ มีผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะ 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า พบสาเหตุพื้นที่ ที่มีค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐานพบว่า การจุดไฟหาของป่า, การเผาเศษวัชพืช และการเผาเตรียมพื้นที่ทางการเกษตร ประกอบกับในระยะนี้ภาคเหนือมีความกดอากาศต่ำ ทำให้เกิดการสะสมของฝุ่นละอองซึ่งมีผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่