ข่าวภาคเหนือ » ไอเดียเจ๋ง!! “ใบไม้แลกไข่” บ้านกิ่วแลหลวง สันป่าตอง ผุดโครงการหวังลดเผาในหมู่บ้าน หนุ่นชาวบ้านปลูกผักอินทรีย์ไว้กินเอง

ไอเดียเจ๋ง!! “ใบไม้แลกไข่” บ้านกิ่วแลหลวง สันป่าตอง ผุดโครงการหวังลดเผาในหมู่บ้าน หนุ่นชาวบ้านปลูกผักอินทรีย์ไว้กินเอง

27 มกราคม 2022
176   0

Spread the love

ที่ศูนย์การเรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจาก โครงการพระราชดำริต้นแบบ อำเภอสันป่าตอง บ้านกิ่วแลหลวง ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ ภายใต้การอำนวยการของ ว่าที่ร้อยตรีบำรุงเกียรติ วินัยพานิช นายอำเภอสันป่าตอง มอบหมายให้ น.ส.วรางคนา พยอมยงค์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง ร่วมกับ เทศมนตรีตำบลยุหว่า ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฯ บ้านกิ่วแลหลวง จัดกิจกรรม “ใบไม้แลกไข่” ซึ่งจัดโดย คณะกรรมการหมู่บ้าน บ้านกิ่วแลหลวง หมู่ที่ 4 ต.ยุหว่า อ.สันป่าตอง จเชียงใหม่ และกิจกรรมทำปุ๋ยหมัก จัดโดย เทศบาลตำบลยุหว่า โดยมีวัตถุประสงค์หลักที่ต้องการจะลดการเผาใบไม้ในที่โล่งในเขตหมู่บ้านชุมชน ซึ่งใบไม้ 1 กระสอบ (กระสอบปุ๋ย) ประชาชนในหมู่บ้านสามารถนำมาแลกไข่ไก่ได้ 2 ฟอง ซึ่งมีชาวบ้านจำนวนมากให้ความสนใจนำใบไม้ใส่กระสอบมาร่วมโครงการฯ จำนวนมาก

นางสกุลลักษณ์ ไหวทิพย์ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านกิ่วแลหลวง กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการ “ใบไม้แลกไข่” ว่า เกิดจากแรงจูงใจในช่วงนี้ที่มีการรณรงค์ห้ามเผาในที่โล่งตั้งแต่เดือนมกราคมไปจนถึงเดือนเมษายน ในพื้นที่เองพบว่าตามถนนหนทางมีเศษใบไม้หล่นเกลื่อนไปทั่ว ได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านว่า ช่วงนี้ห้ามเผา และรณรงค์การคัดแยกขยะในครัวเรือน ทั้งใบไม้แห้ง ทั้งเศษอาหาร เศษวัสดุต่างๆ และขยะอันตราย โดยขอความร่วมมือให้ช่วยกันคัดแยกในแต่ละเดือนช่วยกันราว 2-3 ครั้ง

“ประเด็นก็ตรงเรื่อง ใบไม้แห้ง ที่แยกออกมา ชาวบ้านก็มาขอนำไปเผา คณะกรรมการหมู่บ้านรวมทั้งฝ่ายปกครองท้องที่ก็อยากจะช่วยภาครัฐ ช่วยจังหวัดในการรณรงค์ที่จะไม่สร้างมลพิษเพิ่มในอากาศ โดยไม่ให้มีการเผาใบไม้กิ่งไม้ ก็คิดกันว่าจะทำอย่างไรกับใบไม้ ประจวบกับที่ทางเทศบาลตำบลยุหว่าจัดโครงการสาธิตการทำปุ๋ยหมักซึ่งเริ่มในวันนี้ จึงมีแนวคิดว่าให้ประชาชนที่รวบรวมใบไม้ไว้นำใบไม้ใส่กระสอบ (ถุงปุ๋ย) แล้วนำมาแลกไข่ไก่ โดยได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบก่อนที่จะมีการเปิดรับซื้อ โดยกำหนดไว้ว่า ใบไม้แห้ง 1 กระสอบ แลกไข่ไก่ได้ 2 ฟอง” นางสกุลลักษณ์ฯ กล่าว

ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกิ่วแลหลวง กล่าวต่อว่า การเปิดรับแลกนั้นไม่ได้จำกัดว่าในแต่ละบ้านแต่ละครัวเรือนจะแลกได้มากน้อยเท่าไร บ้านไหนมีมากก็แลกได้มาก บ้านไหนมีน้อยก็แลกได้น้อย ตามปริมาณเศษใบไม้ที่เก็บไว้ ซึ่งโครงการนี้ก็จะทำต่อเนื่องต่อไป ด้วยเหตุผลที่ว่า หมู่บ้านได้มีโครงการศูนย์เรียนรู้ฯ โครงการพระราชดำริต้นแบบ อำเภอสันป่าตอง ก็คือบริเวณที่รับแลกใบไม้นี้ เพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจถึงคำว่า พอเพียง ช่วยกันปลูกผักอินทรีย์ไว้กินเอง จุดนี้ก็จะเป็นทั้งหน่วยสาธิตการทำปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ การทำน้ำหมัก เพื่อให้ชาวบ้านมาเรียนรู้แล้วไปทำใช้ที่บ้านในการจะปลูกพืชผักไว้กิน ใบไม้ที่รับแลกมาก็จะนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตปุ๋ยหมักที่จะใช้ในโครงการฯ นี้ และแจกจ่ายให้ประชาชนได้อีกส่วนหนึ่ง

“การเปิดกิจกรรม “ใบไม้แลกไข่” ในวันนี้มีประชาชนให้ความสนใจมากพอสมควร และที่พิเศษสำหรับวันแรกของการเปิดโครงการฯ มีการแจกกล้าพันธุ์ผักให้กับพี่น้องประชาชนที่สนใจจะปลูกพืชผักอินทรีย์ไว้กินเอง ให้นำไปปลูกที่บ้านอีกด้วย” ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 กล่าว

ด้าน นางนิดา ปินตาดง นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า กล่าวว่า ในส่วนของเทศบาลฯ ได้มีให้การสนับสนุนโครงการศูนย์เรียนรู้โดยจัดโครงการสาธิตการทำปุ๋ยหมักเข้ามาเป็นโครงการหนุนเสริม ซึ่งอยู่ภายใต้โครงการบริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลยุหว่า มีการรณรงค์ในการคัดแยกขยะในทุกหมู่บ้าน สำหรับบ้านกิ่วแลหลวงจะเป็นเรื่องการทำปุ๋ยหมักจากเศษวัสดุธรรมชาติ อาทิ กิ่งไม้ ใบไม้ ซึ่งผู้นำท้องที่ของหมู่บ้านได้รณรงค์ให้ประชาชนในพื้นเก็บเศษใบไม้มาทำปุ๋ยหมัก โครงการนี้เทศบาลฯ ได้สนับสนุนงบประมาณสำหรับการจัดซื้อวัสดุอื่นที่จำเป็นในการทำปุ๋ยหมัก อาทิ ขี้วัว น้ำปุ๋ยหมักชีวภาพ

“การดำเนินโครงการฯ นี้ วัตถุประสงค์สำคัญคือ การลดการเผาในพื้นที่ อันสอดคล้องกับโครงการของเทศบาลฯ ในการคัดแยกขยะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เกิดความตระหนักในการจะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องช่วยกัน” นายกเทศมนตรีตำบลยุหว่า กล่าว