ข่าวภาคเหนือ » ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ บก.คฟป.ทภ.3 ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันการเกิดไฟป่าหมอกควัน

ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนฯ บก.คฟป.ทภ.3 ลงพื้นที่พบผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยง เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันการเกิดไฟป่าหมอกควัน

24 มกราคม 2022
179   0

Spread the love

พล.ต.ประสิษฐิพงศ์ มูลดี รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า ปัจจุบันกองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงจัดชุดขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 15 ชุดลงพื้นที่พบปะผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยง 9 จังหวัด อย่างต่อเนื่อง เพื่อขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย สร้างการรับรู้แนวทางการป้องกันการเกิดไฟป่าหมอกควันในชุมชน


โดยชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน กรมทหารราบที่ 7 กองพลทหารราบที่ 4 เข้าพบกำนัน ต.บ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน เพื่อประสานงานแนวทางการแก้ไข้ปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ และ ขอความร่วมมือประกาศเสียงตามสายให้กับ ราษฎร์เกี่ยวกับการเผาเศษใบไม้ในช่วงนี้ ขณะที่ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 35 ลงพื้นที่พบผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 10 ต.สวนเขื่อน อ.เมือง จังหวัดแพร่ เพื่อร่วมกับประชาชนในการรณรงค์ลดการเผา ในห้วงที่มีการประกาศของจังหวัด


ส่วนชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 34 เข้าพบ ผู้ใหญ่บ้าน บ.ม่วงคำ ม.1 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว เพื่อแจกโปสเตอร์, แผ่นพับ, ขอความร่วมมือช่วยประชาสัมพันธ์ และประกาศเสียงตามสายให้กับ ประชาชนในพื้นที่ บ.ม่วงคำ ม.1 ต.ห้วยแก้ว อ.ภูกามยาว จังหวัดพะเยาได้รับทราบ
ขณะที่ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน มณฑลทหารบกที่ 37 ลงพื้นที่เข้าพบ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 14 บ้านศิริราษฎร์ ต.แม่ยาว อ.เมือง จังหวัดเชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ พร้อมทั้งมอบแผ่นซีดีโปสเตอร์, แผ่นพับ เพื่อประชาสัมพันธ์ ผ่านหอกระจายเสียงประจำหมู่บ้านและติดประกาศประชาสัมพันธ์บริเวณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน