ข่าวภาคเหนือ » เชียงใหม่ สั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านน้ำรู (หย่อมบ้านทุ่งดินดำ) หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว 14 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 21 มกราคม 2565 หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

เชียงใหม่ สั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านน้ำรู (หย่อมบ้านทุ่งดินดำ) หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว 14 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 21 มกราคม 2565 หลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

12 มกราคม 2022
294   0

Spread the love

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินจังหวัดเชียงใหม่ ลงนามคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 10/2565 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยสั่งปิดพื้นที่หมู่บ้านน้ำรู (หย่อมบ้านทุ่งดินดำ) หมู่ที่ 6 ตำบลเมืองนะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ระหว่างวันที่ 8 – 21 มกราคม 2565 ภายหลังพบการติดเชื้อโรคโควิด-19 เป็นกลุ่มก้อน

ทั้งนี้ ให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หากผลตรวจเป็นลบ ให้กักตนเอง (Home Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน ส่วนกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่อย่างเคร่งครัด พร้อมขอความร่วมมือให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ งดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ดังกล่าวโดยไม่มีเหตุจำเป็น เพื่อลดความเสี่ยงต่อการสัมผัสโรค และให้นายอำเภอเชียงดาวในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเชียงดาวกำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย