ข่าวภาคเหนือ » จังหวัดน่านเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามขนาด 115 เตียง หากคนไข้โควิด-19 เกิน 40 คนขึ้นไป พร้อมทดสอบระบบ 16 เมษายน 2564 นี้

จังหวัดน่านเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามขนาด 115 เตียง หากคนไข้โควิด-19 เกิน 40 คนขึ้นไป พร้อมทดสอบระบบ 16 เมษายน 2564 นี้

12 เมษายน 2021
315   0

Spread the love

จังหวัดน่านเตรียมพร้อมโรงพยาบาลสนามขนาด 115 เตียง หากคนไข้โควิด-19 เกิน 40 คนขึ้นไป พร้อมทดสอบระบบ 16 เมษายน 2564 นี้

นายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามและสถานที่กักกันตัวจังหวัดน่าน  ที่ ห้องประชุมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  เพื่อเตรียมการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม  ซึ่งจังหวัดน่านมีผู้ติดเชื้อยืนยันแล้ว 13 คน  ขณะที่มีผู้สัมผัสกับผู้ป่วยไปขอรับการตรวจจำนวนมากที่โรงพยาบาล  ซึ่งโรงพยาบาลน่านมีข้อจำกัดในการตรวจได้ประมาณวันละ 90 คน ประกอบกับช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่มีคนเดินทางกลับบ้าน โดยเฉพาะบุตรหลานของชาวจังหวัดน่านที่ไปศึกษาต่อที่จังหวัดเชียงใหม่ แล้วพบว่ามีบางรายที่ไปตรวจ covid ไม่รอฟังผลและกลับมาบ้านที่จังหวัดน่าน  ซึ่งทางจังหวัดขอความร่วมมือประชาชน สอบถามบุตรหลาน หากเคยไปในพื้นที่เสี่ยง หรือมีอาการไข้ให้รีบไปพบบุคลากรทางการแพทย์   โดยที่ประชุมจะเปิดโรงพยาบาลสนาม  หากมีผู้ป่วย 40 คน ขณะที่ผู้ป่วยรายที่ 1-10 รักษาตัวที่โรงพยาบาลน่าน รายที่ 11 ถึง 18 จะรักษาที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชปัว ได้ที่ 19 ถึง 40 รักษาที่โรงพยาบาลน่านและหากเกินกว่า 40 คน จะเปิดใช้โรงพยาบาลสนามทันที

ทั้งนี้ การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามต้อง รองรับผู้ป่วยจำนวนมากได้ สำหรับผู้ป่วยที่อาการไม่หนัก ส่งต่อโรงพยาบาลหลักได้เร็ว ใช้บุคลากรทางการแพทย์ไม่มาก ใช้เทคโนโลยีมาช่วย ชุมชนรอบข้างให้การยอมรับ เป็นสถานที่แยกผู้ป่วยติดเชื้อออกจากชุมชนและผู้ป่วยอื่น  เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย ความปลอดภัยของชุมชน สามารถติดตามอาการผู้ป่วยได้อย่างใกล้ชิด ใช้รักษาพยาบาลเบื้องต้นเพื่อช่วยฟื้นคืนชีวิต โดยมีปัจจัยความสำเร็จคือทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนให้ความร่วมมือ มีระบบบริหารจัดการที่ดี ทันต่อเหตุการณ์ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการติดตามผู้ป่วย

สำหรับจังหวัดน่านจะใช้โรงยิมเนเซียม สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รองรับคนไข้ 115 เตียง แยกคนไข้สัดส่วนชาย-หญิง ใช้บุคคลากรทางการแพทย์วันละ 10 คนสองผลัด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยวันละ 21 คน 3 ผลัด ขณะนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่านได้จัดเตรียมพื้นที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว และจะนำเตียงและอุปกรณ์ทางการแพทย์เข้าไปติดตั้งพร้อมทดสอบระบบในวันที่ 16 เมษายน 2564