ข่าวภาคเหนือ » บก.คฟป.ทภ.3 สน เผยข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯ ห้วง 20 -26 ธ.ค.64 พบจุดความร้อนสะสม จำนวน 461 จุด โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรสูงสุด 243 จุด

บก.คฟป.ทภ.3 สน เผยข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯ ห้วง 20 -26 ธ.ค.64 พบจุดความร้อนสะสม จำนวน 461 จุด โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรสูงสุด 243 จุด

27 ธันวาคม 2021
327   0

Spread the love

บก.คฟป.ทภ.3 สน เผยข้อมูลสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันฯ ห้วง 20 -26 ธ.ค.64 พบจุดความร้อนสะสม จำนวน 461 จุด โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรสูงสุด 243 จุด ขณะที่ อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก เริ่มมีค่า PM 10 และ ค่าAQI เฉลี่ยสูง

พลตรี ถนัดพล โกศัยเสวี รองแม่ทัพภาคที่ 3/รองผู้บัญชาการกองบัญชาการควบคุมไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า เปิดเผยว่า จากการที่กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ( บก.คฟป.ทภ.3 สน. ) ตรวจสอบภาพอากาศในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ ห้วงวันที่ 20 –26 ธ.ค.64 พบว่า ภาคเหนือ มีค่าPM 2.5 เฉลี่ยอยู่ระหว่าง 22 – 45  ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร , ค่า PM 10 ระหว่าง 29 – 85 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร และ ค่า AQI อยู่ระหว่าง 22 – 75   ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยพื้นที่ที่มีค่า PM 10 และ ค่าAQI เฉลี่ยสูงอยู่ที่ ต.ในเมือง อ.เมือง จังหวัดพิษณุโลก ปัจจุบันคุณภาพอากาศโดยรวมของภาคเหนืออยู่ในระดับ ดี

ขณะที่สถานการณ์จุดความร้อนในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ (ดาวเทียมระบบ VIIRS) ห้วงวันที่ 20 –26 ธ.ค.64 พบเกิดจุดความร้อนสะสมจำนวน 461 จุด โดยพบในพื้นที่เกษตร จำนวน 243 จุดพื้นที่ที่มีจุดความร้อนมากที่สุดอยู่ที่จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 48 จุด , พื้นที่ป่าอนุรักษ์ จำนวน 29 จุด ในจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดพิจิตร มีจุดความร้อนมากที่สุด  5 จุด,พื้นที่ป่าสงวนฯ จำนวน 84 จุด มีพื้นที่จุดความร้อนมากที่สุด คือ จังหวัดเชียงราย. จำนวน 16 จุด และเขต สปก. จำนวน 61 จุด มีพื้นที่จุดความร้อนมากที่สุด คือ จังหวัดกำแพงเพชร จำนวน 16 จุด

ขณะที่ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน  หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 เปิดอบรมซักซ้อมการใช้อุปกรณ์ดับไฟป่า เตรียมลงพื้นที่ป้องกันไฟป่าเมืองแม่ฮ่องสอน

ชุดปฏิบัติการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควัน  กองร้อยทหารราบที่ 711 หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่ 7 จัดดำเนินการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์ในการดับไฟป่า เพื่อให้กำลังพลปฏิบัติการสามารถนำอุปกรณ์ดังกล่าวไปใช้ให้เกิดประโยชน์และประสิทธิภาพสูงสุดในการสกัดกั้นและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่รับผิดชอบ ณ ฐานปฏิบัติการกุงไม้สัก ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อย่างไรก็ตาม กองบัญชาการควบคุมสถานการณ์ไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองภาคเหนือ  กองทัพภาคที่ 3 ส่วนหน้า ยังคงติดตามสถานการณ์ไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละอองในพื้นที่อย่างใกล้ชิด เพื่อบูรณาการหน่วยงานในพื้นที่ป้องกันการเกิดปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละออง ที่จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน