ข่าวภาคเหนือ » ครบรอบ 7 ปี ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่

ครบรอบ 7 ปี ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ จังหวัดเชียงใหม่

27 ธันวาคม 2021
218   0

Spread the love

กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดงาน “ครบรอบ 7 ปี ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้” จังหวัดเชียงใหม่ มุ่งประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรมส่งเสริมช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี รุ่นที่ 1 ภายใต้งาน “ครบรอบ 7 ปี ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้” จังหวัดเชียงใหม่ ณ ตลาดประชารัฐคนไทยยิ้มได้ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ และส่งเสริมช่องทางการตลาดของกลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP และผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-29 ธันวาคม 2564

 

โดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสมาชิก 25 อำเภอ อาทิ ผัก ผลไม้ เสื้อผ้า กระเป๋า ที่เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอ เป็นต้น พร้อมทั้งมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จังหวัดเชียงใหม่ และการจัดกิจกรรมของขวัญของฝาก เทศกาลปีใหม่ 2565

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้สตรีมีความมั่งคงทางด้านรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งเน้นการเสริมสร้างอาชีพและรายได้แก่สตรี รวมถึงมีบทบาทนำทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในชุมชน